Türkiye Gazze’ye merhem

Oldu

Sabah - - Ekonomi Finans -

İstanbul’da toplanan Gazze’nin Yeniden İmarı Komisyonu’nda dünyaya, İsrail zulmü altında bir açık hava hapishanesine dönüştürülen Gazze’ye yardım çağrısı yapıldı

Uluslararası Gazze’nin Yeniden İmarı Komisyonu, 14 ülkeden temsilcinin katılımıyla İstanbul’da dün gerçekleştirdiği toplantıda uluslararası camiaya ve İslam ülkelelerine Gazze’ye yardım çağrısında bulundu. Komisyon Başkanı Nasır el-Huneydi, Türkiye’nin de yardımıyla Gazze’de okulların, hastanelerin ve ibadethanelerin onarıldığını söyledi ve Türkiye halkına seslenerek “Tıpkı geçmişte yaptığınız gibi bundan sonra da Gazze’nin yaralarına merhem olmaya devam edin” dedi. “İsrail saldıracağı zaman nereye saldıracağını bilemiyoruz. Hastane, okul, ibadethane, konut ayırt etmiyor” diyen Huneydi, şimdiye dek Gazzelilere 500’den fazla ev yaptıklarını, ibadethane, okul ve hastaneleri onardıklarını ve özellikle Gazzeli çocukların psikolojisini düşünerek Han Yunus bölgesine bir yağmur suyu toplama tesisi ve piknik alanı inşaatı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

SABAH’a konuşan komisyonun Avrupa Temsilcisi İbrahim Suraya ise “İsrail binaları ve insanları harap etmeyi sürdürüyor. Biz binaları restore ederek insanların hayatlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. En büyük sorunlarımızın başında İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka dolayısıyla, içeriye gerekli malzemeleri sokamayışımız geliyor. Türkiye’nin bu noktadaki çabalarını takdir ediyoruz” dedi.

GURBETÇİLERE MİNNET

“İslam dünyasının tamamen sahip çıktığı tek ortak dava Gazze davası” diyen Suraya, komisyonun toplanması için en uygun yerin İstanbul olduğunu belirterek, bu konuda siyasi desteğini sağlayan Türk hükümetine teşekkür etti. Almanya’da yaşayan Filistin asıllı Suraya, Avrupa’daki gurbetçi Türklerin de Filistin meselesindeki hassasiyetlerinin son derece yüksek olduğunu söyledi.

İsrAIl AskErlErInIn kAFAsınDAn vurDuğu 12 yAşınDAkI FIlIstInlI ŞADI ABDülADIl’In vE DIğEr 2 FIlIstInlI’nIn ölümü yürEklErI DAğlADı. DIŞ HABERLER GAzzE’nIn YEnIDEn İmArı KomIsyonu Dün İstAnBul’DA toplAnDı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.