Hayat gelip geçerken-4

Sabah - - Günün İçinden -

zaktan bile olsa hiç tanımadı ğın milyonlarca insanın arasın da yaşamak... “Büyük şehir hayatı” dediğimiz şeyin özü budur. Oysa bir köylü, hatta kasabalı için akıl erdirilemez bir şeydir bu. Böyle yaşan maz aslında! O yüzden ya bulutsu bir kalabalığın (bizi “çağı ran” yüzleri yoktur) içinden geçiyormuş gibi yaparız ya da dış görünüşlere, eti ketlere ve davranış lara bakarak onlara birer hikâye yama rız. Hikâyeler mesa fenin soğukluğunu aşmakta işe yarar. Ama dokusu sıkı örülmüş bir mahal len varsa, şanslısın dır. Hikâyeler aya ğına gelir. Küçük bir selamlaşma kocaman bir dünya kurar. Çekişmeler, dargınlıklar, laf getirip götürmeler bile “güvenlik” alanı oluştu rur. Yani bilirsin ki, “boşluk”ta yaşa mıyorsun! Not: Gazi Çengelköy’e sevgilerimle...

★★★

Filmler özlenir mi? İnsan bazen geçmişte izlediği filmleri özlüyor. Hele son zamanlarda izlemeye kalkış tığı iddialı yeni filmlerden hayal kırıklı ğı içinde çıkıyorsa... Bir de bazı filmler vardır, aklımıza takılıp kalmış coğraf yaları andırırlar. Onlar özellikle özle nir. Mesela Kiyurüstemi’nin 1997 yapımı Kirazın Tadı filmi... Mesela Theo Angelopoulos’un 1986 yapımı Arıcı’sı...

★★★

2011’de not düşmüşüm: “Akşamüstlerinin melankolisi... (n güzel günün bile iç sıkıntısıyla kapan masına yol açan bu duygunun altında ne var? Dünyada bulunmanın yor gunluğu...” Hâlâ aynı yerdeyim, en mutlu günümde bile akşam melankoliy le iniyor.

★★★

Birkaç haftadır müzik dinler ken şarkı formundan uzak duruyo rum. Bana öyle gelir ki, en güzel şarkı lar bile paçasından aşağı doğru çeker insanı. Duyguların ağırlığı müziğin derinliğini siler. Oyalanırsınız, o an için hoşlanırsınız ama “ruh terbiyesi”ne faydaları yok, zararları vardır. Bir iki hafta dümdüz müzik dinlemek ise kalbi yıkar, zihni tamir eder. Fakat dün Mustafa’nın (Akar) henüz baskıdan çıkan kitabı “Gezegenin Tamahkâr Çocukları”nı okurken şu satırlarla kar şılaştım: “...bazen bir Feyruz şarkısı din letip telefonu kapatıyor hiç konuşma dan, anlıyorum onun aradığını. Bir gün Sarı İmam’ı da alıp Feyruz’u canlı din lemek için Beyrut’a gitme hayalleri mizi hatırlatıyor sürekli.” Hadi baka lım! Şimdi Feyruz dinlenmez mi? Dinlenir.

KaVmet EaEaRJOX#VaEaK FRm tU 606 HA60(7 \a]

·\e J|ndeU 7L 0H

IaFeERRN FRm KaVmetEaEaRJOX VaEaK

Haşmet BABAOĞLU

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.