Sadece oku!

Yeni Asya - - Elif - Hülya Çelik hulycel k47@gma l.com

Cenâb-ı Hak, Hucurat Sûresi: 13. âyette buyuruyor ki; “Allah katında en şereliniz takva sahibi olanınızdır.”

Düşünelim biraz. Bu âyetin üzerinde tefekkür edelim.

“En şereliniz” buyuruyor! Allahuekber! Bundan büyük iltifat mı olur!

Bunun için insandan istenen şey, Cenâb-ı Hakk’a itaat ve ubudiyeti. Bu ise takva ile olur. Takva ise; Bütün günahlardan kendini korumak, dinin yasak ettiğinden veya haram olduğu şüphesi olan şeylerden çekmektir. Anlamlarını kavradık. Peki bu dünya hayatında Cenâb-ı Hakk’ın bize verdiği bu şerefe nasıl nail olabiliriz? Bunun nasıl olacağını yine Rabbimiz bize bildirmiş: “Takva ile.”

Peki ben ne kadar takvalıyım? Ne kadar günahlardan kaçıyorum? Hatta ve hatta elimi günahlardan çekiyor muyum? Bu misafirhanede yolcu olduğumu unutuyor muyum? Binlerce soru... İnsan neden âlem-i şehadete geldiğini bilmeli, vazifesini yapmalı. Ve takva sahibi olmalı ki günahlara karşı o takva siper olabilsin?

Her an, sel gibi akan günahlara karşı koyabilsin.

İnsan yolcu olduğunu unutmamalıdır. Bu dünyada misafir olduğunu ve misafir olan bir insanın nasıl davranması gerektiğini de bilmelidir.

Yolcu olduğunu bilmek ise okumakla olur. Alak Sûresi: 1. Âyet: “Oku, Yaratan Rabbinin adıyla oku” buyuruyor Cenâb-ı Hak.

Evet, Cenâb-ı Hak, İlk indirdiği âyette, “Oku” diye emrediyor.

Neyi okuyayım? Nasıl okuyayım? Cenâb-ı Hak burda bana ne mesaji veriyor? diye aklınıza sorular gelir. Bu soruların cevabını da Risale-i Nur’dan öğrenmek mümkün. Ne diyor Üstad Hazretleri?

“Evet, o Furkandır ki, şu kâinatın sahifelerinde ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan âyât-ı tekvîniyeyi cin ve inse ders verir. Hem herbiri birer harf-i mânidar olan mevcudata “mânâ-yı harfî”nazarıyla, yani onlara Sâni hesabına bakar. “Ne kadar güzel yapılmış; ne kadar güzel bir surette Sâniinin cemâline delâlet ediyor”der. Ve bununla kâinatın hakikî güzelliğini gösteriyor.”

Kâinata mânâ-yı harfi ile bakan, yani varlıkları sadece cisim olarak görmek yerine, ne mânâyı ifade ettiklerini anlamak için bakmak, en derin okumadır. Bunun için okuma yazma bilmeye ve bir tahsil yapmaya gerek yoktur. Bu gözle bakan, her şeyi okuyabilir.

Bir çiçeğe baktığımızda manay-ı ismi ile değil, mana-yı harfi ile bakabilmek. Allah namına vermek. Allah namına almak. Allah namına bakmak.

Velhasıl: Okumak Cenâb-ı Hakk’ın esmaları ile olur. Ve okursak yolcu olduğumuzu ve takva sahibi olduğumuzun farkına varırız.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.