LÛGATÇE:

Yeni Asya - - LAHIKA -

ahlâk-ı seyyie: Kötü ahlâk. Hâlık: Yaratıcı, Allah. hayat-ı uhreviye: Ahiret hayatı.

ihsas: Hissettirme. lâyemutâne: Ölmeyecekmişçesine. mütemerrid: İnatçı.

serkeşâne: Dik başlı tarzda, inat edercesine. şedid: Şiddetli.

tahayyül: Hayal etme. tama’: Açgözlülük. tehzib-i ahlâk: Ahlâkı düzeltme, ıslah etme.

zeval: Son bulma.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.