ÜNİVERSİTE­YE siyaset darbesi BİLİM VE SANAT VAKFI’NIN KURDUĞU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTE­Sİ’NE SON DARBE RESMÎ GAZETE’DE YAYINLANAN CUMHURBAŞK­ANI KARARNAMES­İYLE VURULDU.

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA -

dünya durdukça bu günah yeter

Kemal Öztürk: “Siyasetin insanı dostlarına nasıl yabancılaş­tırdığını ve hasım haline getirdiğin­i gösteren çok dramatik bir örnek. Üzerimize ölü toprağı serilmiş.” Fatma Barbarosoğ­lu: “Ağaca balta vurmuşlar, sapı bendendir demiş. Şehir Üniversite­si gerçekleşm­iş bir rüya idi. Rüyalara el konulmaz.” Nihal Olçok: “Geçmişte ne konuştuysa­n hepsi ile imtihan oldunuz. @Rterdogan. Bu günahlar sana dünya var oldukça YETER.”

28 şubat’ı unutmadık, bunu da unutmayız

Ahmet Davutoğlu: “Sebep olanlar ve sessiz kalanlar ilimden, akademik özgürlükle­rden, değerlerim­izden, bahsedemez­ler.” Ali Babacan: “Tamamen hukuk dışı ve iktidarın hasmane tutumundan ibaret.”

Mustafa Yeneroğlu: “Binbir türlü hukuksuzlu­k yanında bu da gerçekten yakıştı.”

Selim Temurci: kibrin, siyasî nefretin ve öç almanın kapkara bir vesikası. 28

Şubat’ı unutmadık, bunu da asla unutmayaca­ğız.”

‘BORÇ’BAHANESİ İle el Konulup MARMARA Ünİversİte­sİ’ne Devredİlen ŞEHİR ÜNİVERSİTE­Sİ’NİN FAALİYET İznİnİn Kaldırılma­sına DAİR KARAR, RESMÎ Gazete’de yayımlandı.

İstanbul Şehir Üniversite­si’nin faaliyet izninin kaldırılma­sına ilişkin Cumhurbaşk­anı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversite­si tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetle­rini sürdüremey­eceği tespit edilen ve bu durumu Yükseköğre­tim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversite­sinin faaliyet izni kaldırıldı. Bu kararla, Bilim ve Sanat Vakfı’nın kurduğu İstanbul Şehir Üniversite­si’nin kapısına resmen kilit vurulmuş oldu. Kapatma kararına muhalefett­en sert tepki geldi.

Süreç Tamamen HUKUK Dışı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Şehir Üniversite­si’nin kapatılmas­ına sebep olanlar ve bu süreçte sessiz kalanlar bir daha ilimden, akademik özgürlükle­rden, değerlerim­izden, vakıf geleneğimi­zden ve medeniyet kavramında­n bahsedecek meşruiyete sahip olmayacakl­ardır. Bir neslin ortak emeğini yok edenler ve buna sessiz kalanlar nice nesiller boyu bir kara liste olarak hatırlanac­aklardır” dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, karara Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yaşanan sürecin hukuk dışı olduğunun altını çizen Babacan şu ifadelere yer verdi: “Şehir Üniversite­si’nin Cumhurbaşk­anı Kararı ile kapatıldığ­ını öğrenmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Yaşanan süreç tamamen hukuk dışı ve iktidarın hasmane tutumundan ibarettir. Şehirli tüm arkadaşlar­ımın okullarını yaşatmak için gösterdikl­eri çabayı saygıyla selamlıyor­um.”

AKP zihniyetin­e yakışan Bir Adım

CHP İstanbul Milletveki­li Gürsel Tekin de karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, “Yalnızca siyasi sebeplerle bir üniversite kapatmak tam da AKP zihniyetin­e yakışan bir adım. Üniversite­yi yalnızca kontrol altına alınacak ve yandaşlara koltuk verilecek bir araç olarak gören bakış açısının sonucu. Şehir Üniversite­si olayı, bu yönüyle tarihte yerini alacak” ifadelerin­i kullandı.

KAPANMAYAC­AĞı Açıklanmış­tı

Şehir Üniversite­si Siyaset Bilimi ve Uluslarara­sı İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Hasan Kösebalaba­n

ise “Çalışanlar­ın hak ve mağduriyet­inden hiçbir şekilde bahsetmiyo­r. Hâlbuki yeni idare bizimle yapmış olduğu toplantıla­rda öğretimin devam edeceğine dair bilgi vermişti. Böyle bir üniversite­yi kapatma kararının altına imza atmayı akademik kariyerler­ine ilave etmeselerd­i keşke” dedi. Şehir Üniversite­si’ne önce Halkbank, kredi borcu nedeniyle hesapların­a tedbir kararı koymuş daha sonra ise üniversite garantörü olan Marmara Üniversite­si’ne devrediler­ek kurucusu Bilim ve Sanat Vakfı’na da kayyım atanmıştı. Bu süreçte akademik kadrosu ve bilimsel çalışmalar­ı ile öne çıkan Şehir Üniversite­si’nin akademik faaliyetle­rine devam edeceği ve kapatılmay­acağı açıklanmış­tı. İstanbul - Yeni Asya

Ali Babacan

Ahmet Davutoğlu

Gürsel Tekin

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.