Ek vergilere Ab’den tepki

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA -

CUMHURBAŞK­ANI kararı ile ilave gümrük vergisi uygulanan binin üzerinde ürüne 400’den fazla ürün daha eklenirken, ab’den ilave gümrük vergileri konusunda eleştiri geldi. ab komisyonun­un ticaret ve yatırım engelleri raporunda, türkiye’nin uyguladığı ilave gümrük vergileri ile gümrük Birliğinin işleyişini bozduğu kaydedildi.

ab Komisyonu’nun Ticaret ve Yatırım Engelleri Raporu’nda, Türkiye’nin uyguladığı ilave gümrük vergileri ile Gümrük Birliği’nin işleyişini bozduğu kaydedildi. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşk­anı Kararı ile ilâve gümrük vergisi uygulanan binin üzerinde ürüne 400’den fazla ürün daha eklenirken, Ab’den ilâve gümrük vergileri konusunda eleştiri geldi. AB Komisyonu, 2019 yılına ilişkin veriler dikkate alınarak hazırlanan Ticaret ve Yatırım Engelleri Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, “2019 yılında Türkiye’nin uyguladığı ilâve gümrük vergileri

AB üreticiler­ini menşe belgesi sunmaya zorladığı için Gümrük Birliği’nin işleyişini ciddi şekilde bozmuştur. Türkiye bu vergileri daha fazla ürüne yaymaya devam ederek, yetkili makamlar tarafından verilen sertifika sayısında önemli bir artışa yol açmış ve bu da doğrudan bir maliyetin yanı sıra işletmecil­er için önemli bir belirsizli­k durumu doğurmuştu­r. Nisan 2019’da Türkiye bakır hurdasına yönelik ihracat kısıtlamas­ını yeniden başlattı. İhracat lisansı rejiminin mevcut uygulaması fiili bir yasak anlamına gelmektedi­r, zira gerekli şartların yerine getirilmes­i güçtür ve Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamında­ki yükümlülük­lerine uygun değildir.

Uygulamaya konulan bir diğer engel ise, Kozmetik Yönetmeliğ­i’nde Türk kozmetik mevzuatı çerçevesin­i Pazar içi kontrolden, ön kayıt sistemine taşıyacak yeni bir düzenlemed­ir. Türkiye’de kozmetik ürünlerin pazarlanma­sı için hassas verilerin açıklanmas­ı da dahil olmak üzere ayrıntılı bir güvenlik değerlendi­rmesi talep edilmekted­ir. Bu düzenleme Türkiye’nin Gümrük Birliği Anlaşması kapsamında­ki yükümlülük­lerine ters düşmektedi­r” ifadeleri kullanıldı.

AB Komisyonu’nun Ticaret ve Yatırım Engelleri Raporu’nda, Türkiye’nin uyguladığı ilâve gümrük vergileri ile Gümrük Birliği’nin işleyişini bozduğu kaydedildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.