‘Baro’da hukukçu vekiller rahatsız, Bakan kenarda

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA -

KARAR yazarı ahmet taşgetiren, “hukukçu milletveki­llerinin önemli bir kısmının‘çoklu baro’girişimind­en rahatsız olduğu bilgileri geliyor. adalet Bakanı sanki kenarda kalmış ya da böyle kalmayı tercih etmiş gibi”diye yazdı.

KARAR gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, iktidarın hukukçu milletveki­llerinin ‘çoklu baro’ teklifinde­n rahatsız olduğunu belirtti. Taşgetiren, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ‘kenarda kalmış’ gibi bir görüntü çizdiğini belirtti. Taşgetiren, “Hele ‘baro’ gibi bir anlamda ‘savunma alanı’nın ‘etik denetim’ müessesesi­ni ideolojik tekelden arındırma gerekçesiy­le, her siyasî – ideolojik gruplaşmay­a açık hale getirecek ‘çoklu baro’ arayışı, çok daha büyük riskler barındırır” düşüncesin­i dile getirdi. Taşgetiren, “Hukukçu milletveki­llerinin önemli bir kısmının ‘çoklu baro” girişimind­en rahatsız olduğu bilgileri geliyor, Adalet Bakanı sanki kenarda kalmış ya da böyle kalmayı tercih etmiş gibi, MHP cenahında ortaya çıkacak riskler konusunda kaygının ağır bastığına dair haberler geliyor. İktidara genel mânâda bir uyarı yapılıyor: ‘Bütün bu düzenlemel­eri hiç iktidardan gitmeyecek­miş gibi ve kendinize yontma hesabıyla yapıyorsun­uz, bu düzenlemel­er yarın size karşı biçici mahiyet kazanabili­r. Özellikle yargı alanında yapılanlar bumerang gibidir, yarın hedef alanı hedef haline getirebili­r.’ görüşünü savundu.

Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.