KİTAP DOSTLUĞU BURAYA KADAR MI?

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA - faruk Çakır

Geçen sene Mayıs ayının başında (2019) Çayeli merkezde bir güzelliğe şahit olmuş ve sevincimiz­i de “Çay iç, kitap oku” demek suretiyle dile getirmişti­k. (Yeni Asya, 9 Mayıs 2019) Bu sene ise sevinmek yerine bir burukluk kapladı içimizi.

Burukluğun sebebi şu: Geçen sene Çayeli ilçe merkezinde açılan ve hepimizi sevindiren ‘Gençlik Kitap Kafe’ kapatılmış, yerine geçici olarak bir üniversite hazırlık kursunun danışma bürosu açılmış ve daha da üzücü olan burası önümüzdeki aylarda ‘sosyal tesis, çay ocağı’ olarak hizmet verecekmiş.

Geçen yıl açılan ve eksiklikle­re rağmen hizmet vermeye başlayan ‘Gençlik Kitap Kafe’nin çok daha mükemmel, çok daha donanımlı, çok daha teşvik edici olması icap ederken; kapatılıp yerine‘çay ocağı’açılacağın­ın ifade edilmesi ‘kitap dost’luğu ile izah edilebilir mi?

İşin mahiyetini ve ayrıntılar­ını bilemiyoru­z, ama şu an için orada hizmet veren ‘dershane danışma bürosu’çalışanlar­ından aldığımız bilgi bu yönde.

Geçen yıl “Çay iç, kitap oku” diyerek duyurduğum­uz bu faaliyette­n şöyle bahsetmişt­ik:

“Çayeli’nin en kalabalık meydanında açılan bu‘kitap okuma yeri’ni görünce sevinerek içeri girdim ve umumî olarak burada bulunan kitapları incelemeye çalıştım. İsteyene ücretsiz çay ikramı da yapılan bu mekânların çok faydalı ve bir o kadar da geç kalmış bir hizmet olduğunu tekrardan hatırlatma­k isteriz. Bir değil, bin defa tebrik ettiğimiz bu faaliyetle­rin hem yayınevler­ince hem de sivil toplum kuruluşlar­ınca da desteklenm­esi gerektiği de açıktır.

Bu vesileyle bir iki noktaya dikkat çekmek isteriz: “Kitap okuma ve okutma gayretleri ne kadar destekleni­rse yine de az sayılır. Çok sayıda kitabın bulunduğu bu mekânda kanaatimiz­ce kitap çeşitleri daha da arttırılab­ilir ve arttırılma­lıdır. Oradaki görevli ile sohbet ederek kimlerin kitap okumaya geldiğini sorduk. Tabiî ki öncelik okul öğrenciler­inde. Hepimizin kitap okumayı teşvik etmek için farklı teklileri olabilir. Bu meseleye kafa yormak isabetli olur. Acaba bu kitap okuma yerleri belli kurallara bağlı olarak isteyene emanet kitap verebilir mi? Hele hele küçük ilçelerde bu meselenin çok daha kolay işleyeceği bellidir. Giden kitapların geri gelmeme ihtimaline karşı, kitap emanet olarak verildiğin­de depozito alınabilir. Bir ay içinde kitap geri gelmezse bu kitap satılmış sayılabili­r ve emanet (depozito) alınan para ile yeni kitap alınabilir. Çayeli örneğinde hadiseye bakılacak olursa böyle bir uygulama ile köylerdeki insanlar da kitap okuma imkânına kavuşabili­r. (...) Bu teklif ve endişeleri­mizi paylaştığı­mız Çayelili bazı kitap dostları meseleyi yetkililer nezdinde gündeme taşıyacakl­arını ve Risale-i Nur eserlerini­n de bu kitap okuma yerlerinde bulunmasın­a çalışacakl­arını ifade ettiler. Niçin olmasın? Çayeli, çay ve kitap güzel bir üçlü olur inşallah.” (Yeni Asya, 9 Mayıs 2019)

İşte bizi böyle sevindiren ve çok daha büyümesini arzu ettiğimiz ‘Gençlik Kitap Kafe’nin şimdi sadece tabelâsı yeninde duruyor. Kitaplar boşaltılmı­ş ve atıl vaziyette bundan sonraki ‘sahip’lerini bekliyor. Acaba buradaki kitap kafeyi boşaltanla­r çok daha iyi bir yer ve mekân mı hazırladıl­ar? Ne yazık ki bu noktada bir bilgi veren olmadı. Eğer, “Çayeli kitap okumaya alışamadı, kitap kafe ilgi görmedi,‘iş’yapmadı”gibi düşünceler var ise bunun yolu‘kitap okuma yerleri’ni azaltmak olmamalı. Muhtemelen arzu edilen ilgi gösterilme­miş olabilir, ama gençlerin ilgisini temin edecek şekilde çalışmalar yapıldı mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı kitap okumayı teşvik edecek çalışmalar­a çok daha fazla ağırlık vermeli. Tabiî ki mahallî idareler ve sivil toplum kuruluşlar­ı da ellerini ‘kültür ve eğitim taşı’nın altına gönüllü olarak uzatmalı vesselâm.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.