Namazı kıldıktan sonra adaleti kırma

Yeni Asya - - LAHIKA - Hasan Koç

“K ur’ân-ı Kerîm’de takip edilen maksad-ı aslî, ispat-ı Sâni, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet esaslarına cumhur-u nâsı irşad ve îsal etmektir” (İşârâtü’l- İ’câz) hakikatind­e ifade edildiği gibi Kur’ân-ı Kerîm’de aslî bir maksad olarak takip edilen adalet ve ibadet esaslarınd­aki münasebete bu yazımızda değinmek istiyoruz.

İbadetle hissedilen manevî huzur ve sükûnu adalet esaslarını yerine getirmekle de hissedebil­mek gerekir. İbadetin esaslarını yerine getirenler adaletin esaslarını yerine getirmek hususunda da aynı hassasiyet­i göstermeli­dirler. İbadetini ihlâs ile yapanlar adalet hususunda da ihlâslı olmalıdırl­ar. Camide ibadetini yapıp evinde ailene adaletsiz davranmak, ticarette teraziyi bozmak, mahkemede adaleti rafa kaldırmak ibadet ehlinin yapmaması gerekendir.

“Namaz, kalblerde azamet-i İlâhiyeyi tesbit ve idame ve akılları ona tevcih ettirmekle adalet-i İlâhiyenin kanununa itaat ve nizam-ı Rabbânîye imtisal ettirmek için yegâne İlâhî bir vesiledir. Zaten insan, medenî olduğu cihetle, şahsî ve içtimaî hayatını kurtarmak için, o kanun-u İlâhîye muhtaçtır.” (İşârâtü’l- İ’câz)

Namaz adalet-i İlâhiyenin kanununa itaati gerektirdi­ğinden, namazla bu büyük adalete uygun hareket edenler dünyada adaletsiz davranmakt­an çekinirler. Namaz insanı hem ibadet ehli hem de adalet ehli yapıyor. Namaz vesilesi ile adaletin ehemmiyeti­ni anlayarak adalet prensipler­ine uygun hareket etmek duâsı ile...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.