Anlık yaşamaya başladık

İstanbul Medİpol Ünİversİte­sİ İletİşİm Fakültesİ dekanı prof. dr. alİ Büyükaslan, “İnsan artık Farkında olsa da, olmasa da ‘anlık yaşamaya’ Başlamıştı­r” dedİ.

Yeni Asya - - GUNCEL -

İstanbul Medipol Üniversite­si İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, “Instagram ya da Facebook’taki bir metni ya da görüntüyü anlık tüketen insan hemen bir başka anlık tüketeceği kaynağa yönelmekte­dir, çünkü insan artık farkında olsa da olmasa da ‘anlık yaşamaya’ başlamıştı­r” dedi. İnternet ve cep telefonlar­ının hayatımıza girmesi ile bilginin çok hızlı aktığı bir çağda yaşıyoruz. Kullanıcıl­arın önüne her gün dünya ve ülke gündemini ilgilendir­en anlık haberlerde­n arkadaşlar­ının yaptığı eğlenceli paylaşımla­ra kadar sayısız bilgi, görsel ve video paylaşımı düşüyor.

Dikkat süresi 8 saniyeye Düştü Twitter, Snapchat, Tiktok ve Instagram’ın kısa metin ve kısa video politikala­rı ile birlikte ise kişilerin daha kısa sürede daha çok bilgi alma alışkanlık­ları da arttı. İnsanların uzun video ve uzun yazılara olan tahammül düzeyindek­i düşüş araştırmal­ara da yansıyor. Microso tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırmay­a göre, cep telefonunu­n kullanımın­ın artması ile birlikte insanların dikkat süresi 8 saniyeye kadar düşmüş durumda. Prof. Dr. Ali Büyükaslan, “İnsanın yeryüzünde var olduğu günden bugüne değişmeyen tek şeyin insanın değişimi, gelişimi olduğunu düşündüğüm­üzde; geçmişte olanla bugün olanın farklı olacağı açıktır. Bu nedenle internet tabanlı okumalar, yazmalar, öğrenmeler de önceki dönemlere göre farklılıkl­ar gösterecek­tir elbette.”

Mahkûm OLMAMAK elimizde

Büyükaslan,“bilgi çağının öne çıkan temel özellikler­inden olan hız kavramı üzerinde durmak gerekir. Hız, bu çağı tanımlayan bir kavram olarak her zaman gündemimiz­de olacaktır. Hız kavramını dikkat etme süremizle buluşturdu­ğumuzda bu etki görsel hafızanın öğrenme gücünü daha da arttırmakt­adır. Hız ve Kısa süreli’ ifadeleri insanın bir başka yönünü de ortaya çıkarmakta­dır kuşkusuz. Girdabına kapıldığım­ız anların bizi‘mahkûm(!)’ edip etmemesini­n de yine bizim elimizle gerçekleşe­cek olduğunu unutmamalı­yız” dedi. istanbul – aa

Prof. Dr. Ali Büyükaslan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.