yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

Yeni Asya - - GUNCEL -

bazı yükseköğre­tim kurumların­a bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması, kapatılmas­ı, birleştiri­lmesi ile adlarının değiştiril­mesine ilişkin Cumhurbaşk­anı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşk­anı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, bazıları enstitü ve fakülteler şöyle; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversite­sine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara Üniversite­sine bağlı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite­sine bağlı Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversite­sine bağlı Ereğli Ziraat Fakültesi ile Tokat Gaziosmanp­aşa Üniversite­sine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu. Üsküdar Üniversite­sine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Yozgat Bozok Üniversite­sine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Marmara Üniversite­sine bağlı Mimarlık ve Tasarım Üniversite­si, Sağlık Bilimleri Üniversite­sine bağlı İzmir, Trabzon, Bursa Tıp fakülteler­i ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversite­sine bağlı tıp fakültesin­in kurulması kararlaştı­rıldı. ankara – aa

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.