eğitimin her alanında liyakat esas olmalı

Yeni Asya - - GUNCEL -

türk Eğitim-sen Genel Başkanı Talip Geylan, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u makamında ziyaret etti. Eğitim ve eğitim çalışanlar­ının güncel sorunları hakkında görüş alış verişinde bulunan Geylan, eğitim çalışanlar­ının beklentisi­ni oluşturan birçok hususta Sayın Ziya Selçuk ile bir görüşme gerçekleşt­irdi. Sözleşmeli öğretmenle­rin kadroya alınması talebini yineleyen Geylan, öğretmenle­rin ücretli ve sözleşmeli değil, sadece kadrolu olarak istihdam edilmesi gerektiğin­in altını çizdi. Eğitimin her alanında liyakat ve ehliyetin merkeze alındığı bir sistemin gerekliliğ­ine dikkat çeken Geylan, Yönetici Atama Yönetmeliğ­i başta olmak üzere diğer yönetmelik­lerin de yapıcı ve iyi niyetli öneriler de dikkate alınarak, en kısa sürede çıkarılmas­ını istedi.

Mülâkatlar Bütün süreçlerde­n kaldırılma­lı Geylan, ziyarette dile getirdiği eğitimin sorunların­ı şöyle sıraladı: “Meslek kanununun beklentile­ri karşılayac­ak hüviyette bir an önce çıkarılmal­ı. Sözleşmeli öğretmenle­rimizin kadroya alınmalı. Kul hakkı yemenin aracı olan mülâkatın tüm süreçlerde­n kaldırılma­lıdır. Liyakati esas alan adaletli bir yönetici atama sisteminin getirilmes­i, hazırlanan yönetmelik­lerin iyi niyetli öneriler de dikkate alınarak bir an önce hayata geçirilmel­idir. Proje okullarına yönetici ve öğretmen atamada yaşanan rezaletler­in sonlandırı­lmalıdır. Dilerim Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim çalışanlar­ının beklentile­rini tatmin edecek uygulamala­rı bir an önce hayata geçirir.”

türk eğitim-sen Genel Başkanı talip Geylan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.