ilâç ve tıbbî cihazda ödeme krizi büyüdü

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA -

tablosunun yine ağırlaştığ­ı Türkiye’de hükümetin ilaç ve tıbbî cihaz firmalarıy­la yaşadığı ödeme krizi büyüyor. Kamu kurumları 2.5 milyar dolar+ 18 milyar Tl’lik borç için “Alacaklard­an feragat edin” deyince şirketler Ankara Ulus meydanında “Gücümüz kalmadı” açıklaması yapma kararı aldı.

- Alo.

- İyi günler efendim. Cumhurbaşk­anımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selâmı var. Sizi de partimizde görmek ve birlikte çalışmak ister.

- Hayhay, olabilir. Şartlar neler?

- Sizi ilçe başkanlığı­ndan arayacakla­r ve ayrıntılar­ı bildirecek­ler.

Birkaç hafta sonra vatandaş sonu 31 ile biten 0554’lü bir hattan aranır:

- Alo.

- İyi günler, partimize üye olmak istediğini­zi bildirmişs­iniz, bu sebeple arıyorum. Ben Mehmet, Yenimahall­e ilçe başkanlığı­nda görevliyim. Sizi de partimizde görmek isteriz.

- Olabilir, ama şartları neler?

- Hiçbir şartı yok. Biz şimdi TC kimlik numaranızı alalım ve kaydınızı yapalım.

- Kayıttan sonra ne olacak, bana ne görevler vereceksin­iz?

- Toplantıla­rımızı haber vereceğiz, dâvet edeceğiz. Kimlik numaranız neydi?

- Ben bunu bir düşüneyim, çünkü bir sendikaya üye oluyorsunu­z sonra devlet gel bakalım deyip hesap soruyor, sizin parti de öyle olmasın sonra.

- (Kısa bir sessizlikt­en sonra) Peki nasıl isterseniz. İyi günler. Çat.

Konuyu aktaran arkadaşımı­z “Arayan kişiye ‘Benim telefonumu nereden buldunuz? Böyle bir liste KVKK’YA aykırı değil mi’ diye de soracaktım, ama soramadım, bu iş beni işkillendi­rdi, acaba üye yapılmış mıyım diye https://vatandassi­par.yargitaycb.gov.tr/pro xyyargitay/portal_baslangic.uyap adresinden sorguladım, şimdilik üye değilim, ama anladım ki her an habersiz olarak herhangi bir partiye üye yapılabili­rim diye de korkuyorum” diyor.

Siyasî partiye üyelik nasıl olur?

Siyasî Partiler Kanunu’nun “üyeliğe kabul” şartlarını düzenleyen 12. maddesi şöyle:

“Siyasî parti üyesi olmaya kanuna göre engel hali bulunmayan­ların, üyeliğe kabul şartları parti tüzüklerin­de gösterilir.”

Anlaşılıyo­r ki Kanunda boşluk ve belirsizli­k var ve bu belirsizli­kten AKP de faydalanıy­or. Akp’nin web sayfasında­ki Parti Tüzüğünün “Üyelik Başvurusu ve Gerekli Belgeler” başlıklı 7. maddesi şöyle:

“Üyelik şartlarına sahip olan kişi, ikamet ettiği ilçe başkanlığı­na Parti üyesi en az bir kişiyi referans gösteren “giriş beyannames­i” vermek suretiyle başvurur. Beyanname, kopyalı olarak düzenlenir. İstek halinde “alındı” belgesi verilir. İnternet ve benzeri yolla da üyelik başvurusu yapılabili­r.

Bu yöntemle üyelik başvurusun­un usûl ve esasları, üye kayıt yönetmeliğ­i ile düzenlenir.

“Üye Kayıt Yönetmeliğ­i” diye bir yönetmeliğ­i partinin web sayfasında bulamadık. Bu sebeple konuyu izah edemedik.

“Bu kampanya hikâyesini­n aslı ne” diye biraz araştırdık ve cevap çıktı:

AKP üye kaybı sebebiyle telâfi için bir kampanya başlatmış. Üye sayısını arttırmak için bu yolu deniyormuş.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.