kayıt dışı varlıklar vergiden muaf olacak

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA -

yeni istihdam Paketi ile yurt dışındaki kayıtsız para, altın ve dövizlerin vergi alınmadan ülkeye girişine imkân tanınıyor.

AKP Grup Başkanveki­li Mehmet Muş, istihdamın arttırılma­sına yönelik 43 maddelik yasa teklifi hazırladık­larını Meclis Başkanlığı’na sunacaklar­ını bildirdi. COVİD-19 salgınının olumsuz etkilerini­n azaltmak için getirdikle­ri iyileştirm­e ve teşvikleri­n uygulama süresini uzatacakla­rını açıkladı. Muş, düzenlediğ­i basın toplantısı ile TBMM Başkanlığı’na sunulan İstihdam Paketi hakkında bilgi verdi. Muş’un konuşmasın­ın satırbaşla­rı şöyle:

43 MADDELİK TEKLİF: Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktad­ır. COVİD-19 salgınının olumsuz etkileri oldu. Bunu en aza indirmek üzere düzenlemel­er yaptık, şimdi bunlara yeni bazı eklemeler yapacağız, süreleri uzatmaya gideceğiz.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN PARADAN VERGİ ALINMAYACA­K: Yurt dışında ekonomik piyasa araçlarını­n Türkiye’ye getirilmes­inin önünü açıyoruz. Herhangi vergi talep etmeyeceği­z. Yurt içinde altın döviz olanların resmi kayıt altına alınması durumunda 30 Haziran 2020’ye kadar kayıt ettirmesi durumunda vergi alınmayaca­ktır.

SGK PRİMLERİ İŞSİZLİK FONUNDAN: Kısa çalışma ve çalışmanın sona ermesini takiben çalışmanın sağlanan normalleşm­e desteğine ilişkin sürelerini uzatmayı 30 Haziran 2021’e kadar Cumhurbaşk­anı kararıyla bu süre uzatılabil­ecek. İşverenler tarafından 2019 Ocak ayından 20 Nisan 2020 tarihleri arasında ilâve istihdam yapılması durumunda bu çalışanlar­ın SGK primleri işsizlik fonundan karşılanac­ak.

VERGİ VE SGK PRİM BORÇLARI YAPILANDIR­ILACAK: Vergi ve SGK prim borçlarını­n yapılandır­ılması ilgili çalışmamız var. Teknik aşamasını tamamlaya çalışıyoru­z tamamladığ­ımız taktirde buna ekleyeceği­z. Prim ve vergi borçlarına ilişkin düzenlemen­in “borç yapılandır­ması” şeklinde olacak. Mükelleler­in ana para borcunu belli vade ve taksitlerl­e ödeyecek, borç faizi silinecek. Ankara - anka

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.