Ped­warawd eg­niol i gyf­froi gŵyl gerdd

Caernarfon Herald - - S4C -

YDD grŵp cerd­do­ri­aeth gyn­nar byd-en­wog eg­niol yn gweddnewid ei hun yn fand sip­siwn dy­ch­my­gol mewn gŵyl nodedig.

Bydd ped­warawd Red Priest yn ail­greu gwrei­d­di­oldeb gwyllt y meistri Baróc cyn­nar pan fy­d­dant yn serennu yng Ngŵyl Gerdd Ryn­g­wladol Gogledd Cymru yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy am 7.30yh ar nos Wener, Medi 22.

Bydd eu hai­lymweliad â’r ŵyl yn eu gweld yn ty­wys y gy­nullei­dfa ar daith gerd­dorol an­hy­goel – a’r cy­fan yn eu hard­dull gyf­frous un­i­gryw eu hu­nain.

Mae’r ŵyl, sy’n dechrau ar ddydd Sad­wrn, 16 Medi, ac yn dod i ben ar ddydd Sad­wrn, 30 Medi, yn cael ei chefnogi gan Gyn­gor Celfy­d­dy­dau Cymru, Tŷ Cerdd ac Ymd­diriedolaeth Elusen­nol Col­win­ston.

Ymh­lith sêr eraill yr ŵyl bydd can­to­rion Opera Cened­laethol Cymru gyda chôr cy­munedol yr ŵyl, grŵp lleisiol VOCES8, y pi­anydd Federico Colli o’r Ei­dal, y cy­fan­sod­dwr Ro­bat Ar­wyn, y tenor Rhys Meirion, cerd­dorfa breswyl NEW Sin­fo­nia, En­sem­ble Cymru, Band Pres Cened­laethol Ieuenc­tid Cymru, y feiolinydd Ye-Eun Choi a Phed­warawd Gitâr Aquarelle.

Ffur­fi­wyd grŵp Red Priest yn 1997 a’i enwi ar ôl yr of­feiriad gwallt­goch, An­to­nio Vi­valdi, ac mae’r aelo­dau’n cyn­nwys y chwaraewr recorder, Piers Adams, y feiolinydd Adam Sum­mer­hayes, y chwaraewr sielo An­gela East a’r harp­si­cordydd David Wright.

Eglurodd Piers Adams, un o aelo­dau gwrei­d­diol y grŵp, eu bod yn chwilio am sy­ni­adau newydd yn gyson ac wedi troi at gerd­do­ri­aeth Sip­siwn gyn­nar Dwyrain Ewrop ar aw­grym aelod di­wed­daraf y grŵp, sef y feiolinydd Adam Sum­mer­hayes.

Med­dai Adams: “Yr hyn ry­dym bob amser wedi ceisio ei wneud yw dod â llawer o sy­ni­adau newydd at ei gi­lydd a’u cy­funo. Mae Adam yn feiolinydd am­ry­d­dawn ac un o’i sgiliau mawr yw chwarae cerd­do­ri­aeth Sip­siwn gyn­nar. Mae’n sŵn an­hy­goel ac mi wnaethon ni ben­derfynu y by­d­dem yn ei recor­dio ar ein sei­thfed albwm, Baroque John Gra­ham Bo­hemi­ans.

“Mae’n seiliedig ar gerd­do­ri­aeth ddawns Sip­siwn trad­do­di­adol o 1730 ym­laen ond ry­dym wedi ym­gorf­fori ein sy­ni­adau ein hu­nain yn y gerd­do­ri­aeth, ac ry­dym bob amser wedi ceisio ar­brofi a gwneud pethau felly.”

Dy­wed Adams bod eu de­hongliad o gerd­do­ri­aeth gyn­nar a’u perf­formi­adau the­atrig yn golygu bod eu cynullei­d­faoedd yn tueddu i fod yn gymys­gedd o bobl hŷn sy’n mwyn­hau cerd­do­ri­aeth glasurol a phobl ifanc sy’n chwilio am ry­w­beth ychy­dig yn wa­hanol.

Dy­we­dodd: “Yn drad­do­di­adol mae cyn­gherd­dau cerd­do­ri­aeth glasurol yn dued­dol o ddenu cynullei­dfa hŷn ond ry­dym yn fwriadol yn ceisio anelu ein perf­formi­adau ni er mwyn denu cynullei­dfa iau hefyd.

“Ry­dym yn edrych ym­laen at ai­lymweld â Gŵyl Gerdd Ryn­g­wladol Gogledd Cymru, bydd ein Ffan­tasi Sip­siwn Baróc yn cyflwyno rhy­w­beth newydd i un­rhyw un sy’n mwyn­hau cerd­do­ri­aeth gyn­nar.

“Mae am fod yn no­son ard­der­chog ac ry­dym yn edrych ym­laen at gy­far­fod â chynullei­dfa gogledd Cymru un­waith eto.”

Dy­we­dodd Ann Atkin­son, cy­far­wyd­dwr artistig yr ŵyl: “Mae eu rha­glen yn cyn­nwys gwaith gan Tele­mann, Castello, Biber, Van Eyck, Han­del a Vi­valdi yn ogys­tal â rhai gwei­thiau trad­do­di­adol, y mae en­wau eu cy­fan­sod­dwyr wedi mynd ar goll yn niwl amser.

“Bydd y cyngerdd fwyn­had pur ac ni ddylid ei golli.”

Thema gŵyl eleni yw Tei­thiau a dy­wed Ann Atkin­son fod rhai o’r perf­formwyr eraill fydd yn ymd­dan­gos yn ys­tod yr ŵyl yn Llanelwy yn addo cyflwyno rhai perf­formi­adau cofi­adwy iawn.

Med­dai: “Mae gen­nym y feiolinydd an­hy­goel o Dde Corea, Ye-Eun Choi, sydd hefyd wedi perf­formio gyda rhai o gerd­dor­feydd gorau’r byd, a fydd yn chwarae mewn cyngerdd gyda NEW Sin­fo­nia, cerd­dorfa breswyl yr ŵyl.

“Mae taith Ye-Eun Choi o’r Dwyrain i’r Gor­llewin wrth chwilio am feistro­laeth o’r feiolin yn stori hynod yn­ddi ei hun a bydd yn perf­formio mewn no­son hyfryd o gerd­do­ri­aeth glasurol.

“Mae gen­nym ni hefyd gi­tary­d­dion cla­surol rhyn­g­wladol o sa­fon, sef Ped­warawd Gi­tar Aquarelle, a fydd yn perf­formio cyngerdd o gerd­do­ri­aeth o bob cwr o’r byd yn ogys­tal â chyn­gherd­dau gydag un­awd­wyr Opera Cened­laethol Cymru, grŵp llais acap­pella VOCES8 a’r pi­anydd cyngerdd o’r Ei­dal Federico Colli, a fydd yn perf­formio ochr yn ochr â NEW Sin­fo­nia.

“Bydd yn ŵyl wiri­oned­dol wych ac ei­thri­adol. Mae rha­glen eleni mor am­ry­wiol ac mae yna ry­w­beth yno at ddant pawb.

“By­d­dwn yn annog pawb sy’n caru cerd­do­ri­aeth glasurol i ymweld â’n gwe­fan a chael to­cyn­nau cyn gy­nted â phosibl ar gyfer yr hyn sy’n ar­goeli bod yn ŵyl gerd­dorol an­hy­goel a hwyliog.” ● To­cyn­nau: nwimf.com, neu ffoni­wch 01352 701521 neu 01745 582,929.

● Y ped­warawd cerd­do­ri­aeth gyn­nar Red Priest fydd yn cael eu trawsnewid i grŵp Sipsi er mwyn rhoi gwedd newydd i glasuron y Baroc

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.