Cerd­do­rion yn dod at ei gi­lydd mewn har­moni

Caernarfon Herald - - WEEKLY PUZZLES -

OWEITHIO gyda’r sêr Hol­ly­wood Ricky Ger­vais a Tina Fey yn Mup­pets Most Wanted i serennu yn y West End yn The Com­mit­ments, mae Daniel Lloyd, un o west­eion y gyfres newydd o Deuaw­dau Rhys Meirion yn barod am ei her ddi­wed­daraf.

Mae’n sicr o fod yn wledd o gerd­do­ri­aeth wrth i’r gyfres ddy­ch­we­lyd gyda rhai o’n hartis­ti­aid cerd­dorol mwyaf poblo­gaidd yn barod i gy­d­wei­thio â’r canwr opera a chla­surol en­wog, Rhys Meirion. By­d­dwn yn mynd ar daith ar draws Cymru i ddysgu mwy am hanes rhai o’r artis­ti­aid ac i le­o­li­adau sy’n ar­ben­nig id­dyn nhw, mewn cyfres newydd sy’n dechrau nos Wener, 22 Medi ar S4C.

Y can­to­rion eraill sy’n barod i gy­d­wei­thio a chanu deuaw­dau gyda’r tenor, sy’n wrei­d­diol o Dre­madog, Gwynedd yw Elin Fflur, Frank Hen­nessy, Alys Wil­liams, Al Lewis a Lleuwen St­ef­fan. Bydd Osian Wil­liams o’r band Can­de­las a’r pi­anydd adnaby­d­dus Caradog Wil­liams yn rhan o’r broses o ad­dasu’r deuaw­dau.

Yn rha­glen gy­nta’r gyfres, bydd Rhys Meirion yn mynd i Ŵyl Rhuthun i gwrdd â Daniel Lloyd, prif leisydd y band Daniel Lloyd a Mr Pinc. Fe fydd y ddau yn mynd ar y trên i’r Amwythig i ymweld â’r platf­form lle cy­fan­sod­dodd Ar­wel Hughes OBE dôn yr emyn Gym­raeg en­wog ‘Tydi a rod­daist’ ac i Fan­gor lle ffur­fi­wyd y band.

“Fe gafodd y band Daniel Lloyd a Mr Pinc ei ffur­fio pan ro’n i’n byw yn El­don Ter­race ym Man­gor. Mi roedd dod i Fan­gor yn newid byd i mi. Do’n i eri­oed wedi cael y fath gyfle i fwyn­hau noswei­thiau o gerd­do­ri­aeth Gym­raeg,” med­dai Daniel Lloyd, sy’n wrei­d­diol o Rosllan­ner­chru­gog ond bel­lach yn byw yn Llandyrnog, Sir Dd­in­bych gyda’i wraig Elen a’i blant.

“Ys­grifen­nais dair cân yn y llofft yn El­don Ter­race – A’i Es­bo­niad, Tro ar ôl Tro a Werth y Byd. Ymar­fer y ca­neuon we­dyn drosodd a throsodd.”

Mae’r deuaw­dau yn rha­glen gy­nta’r gyfres yn cyn­nwys y darn corawl Ei­dalaidd Mis­erere ac un o glasuron Daniel Lloyd a Mr Pinc, El­don Ter­race.

“Ce­fais amser wrth fy modd efo Rhys a’r criw yn ffilmio ac am­bell i gyri yn ys­tod y daith! Sesiwn recor­dio hwy­lus iawn yn sti­w­dio Sain ac mi roedd hi’n fraint cael ffilmio fideo yn y Gadeir­lan ym Man­gor. Uchaf­b­wynt yr wyth­nos i fi oedd ffilmio fideo i fy nghân Goleuadau Llundain ar ben bws yn tei­thio drwy ganol Llundain gyda’r nos,” med­dai Daniel Lloyd.

Yn ys­tod y gyfres, bydd Rhys Meirion, sy’n byw yn ardal Rhuthun, yn tei­thio i nifer o le­o­li­adau yng Nghymru yn ogys­tal â lle­o­li­adau an­nis­g­wyl i ddysgu mwy am yr hyn sydd wedi ys­bry­doli’r artis­ti­aid i gyd. Deuaw­dau Rhys Meirion: S4C, nos Wener 22 Medi 9.30

● Rhys Meirion a Daniel Lloyd ger Ta­farn y Glob, Ban­gor

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.