DYDD SUL BANG S4C, 9.30

Caernarfon Herald - - S4C -

YN rha­glen yr wyth­nos hon o Deuaw­dau Rhys Meirion, bydd y canwr gw­erin o Gaerdydd a chyflwynydd Ra­dio Wales, Frank Hen­nessy, yn dy­ch­we­lyd i’w wrei­d­diau Gwyd­delig.

Mae’r canwr poblo­gaidd a phrif leisydd grwp yr Hen­nessys yn tei­thio gyda Rhys Meirion i Iw­erd­don ac o gwm­pas Caerdydd, i rai o’r lle­o­li­adau sydd wedi dy­lan­wadu arno fo a’i gerd­do­ri­aeth. Fe fydd y ddau yn canu deuaw­dau gyda’i gi­lydd, ac am y tro cyntaf, fe fy­d­dwn yn clywed y tenor Rhys Meirion yn canu gw­erin.

“Pan ffur­fi­wyd The Hen­nessys yn gy­ntaf, roedd pobl yn ein hadna­bod ni fel y band Gwyd­delig o Gaerdydd,” med­dai Frank, sy’n adnaby­d­dus am ei ga­neuon Farewell to the Rhondda, Tiger Bay a Cardiff Born Cardiff Bred.

“Roedd Dave Burns a min­nau yn dod o stoc Wy­d­delig ond yn ei­thaf cyflym fe ben­derfyn­wyd bod an­gen i ni ddysgu ca­neuon trad­do­di­adol Cym­reig. Er yn dod o Gaerdydd, doedd yr un ohonom ni yn na­bod un!”

Yn y rha­glen, mae Rhys a Frank yn tei­thio ar long i Iw­erd­don ac yn ben­odol i Ard­more yn County Water­ford – lle sy’n bwysig iawn i Frank.

“Mae Ard­more yn med­dwl y byd i mi. Roedd gen i deulu yn byw yno a dyna le enil­lodd y band gys­tadleuaeth canu gw­erin bron i 50 mlynedd yn ôl ym 1968. Ar ôl blwyd­dyn o fyw a pherf­formio yno yn ys­tod y chwede­gau, symudon ni yn ôl i Gaerdydd. Roedd steil y band wedi newid yn ll­wyr.

“Mae Caerdydd yn med­dwl y byd i mi, dyma le ges i fy magu. Ar un adeg pan ro’n i’n blentyn doedd y brifd­di­nas ddim yn lle rhy ar­ben­nig ond er­byn hyn mae ‘na ddeinameg i’r ddi­nas. Os cewch chi gyfle, ewch draw i farch­nad Caerdydd. Dyna le ro’n i’n ar­fer mynd gyda fy arian poced bob dydd Sad­wrn i brynu co­cos. We­dyn draw i’r siop recor­diau lle, nes ym­laen, by­d­dai Ed­die yn gw­erthu ein rhai ni.

“Roedd bod yn rhan o’r gyfres yn gyf­frous iawn i mi. Roedd cy­d­wei­thio gyda dyn sydd â llais mor wych yn gy­maint o hwyl,” med­dai Frank Hen­nessy.

Yn y rha­glen, bydd Frank a Rhys yn canu deuaw­dau sy’n cyn­nwys ‘Os daw ng­hariad’ a ‘Gwaed ar eu dwylo’ ond a fydd llais y canwr gw­erin yn cyd-fynd â llais y tenor? Deuaw­dau Rhys Meirion: S4C, nos Wener, 13 Hy­dref, 9.30

Rhys Meirion a Frank Hen­nessy

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.