DYDD IAU NIGEL OWENS: WYT TI’N GêM? S4C, 9.30

Caernarfon Herald - - S4C -

MAE Philip yn poeni bod Dewi yn ymwneud â chyf­fu­riau ac mae’n pen­derfynu cadw lly­gad arno.

Yn di­lyn cyn­gor Ja­son, mae Dewi yn med­dwl ei fod wedi ll­wyddo i dawelu of­nau Philip ond mae ei dad yn dysgu mai cel­wydd oedd y cy­fan. Mae Philip a Mathew yn pen­derfynu di­lyn Dewi, ac mae’r ddau yn cael sioc en­fawr pan maen nhw’n dar­gan­fod beth mae Dewi wedi bod yn ei wneud yn ei amser sbâr.

Mae Carys yn teimlo’r pwysau o or­fod jy­glo gwaith a bod yn fam felly mae Barry yn cyn­nig camu i’r adwy – pwy fy­d­dai wedi dy­ch­mygu’r ffasiwn beth?!

Mae Iolo yn sâl yn ei wely ac mae Llio wedi mynd i siopa efo Carys felly mae Cathryn yn mynd draw i’r tŷ i’w nyr­sio. Ond cyn bo hir, nid an­nwyd yw unig brob­lem Iolo! Rownd a Rownd: 7.30, S4C

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.