CRICI­ETH

Caernarfon Herald - - YOUR COMMUNITY -

Would love to wel­come new mem­bers. Meet at Morfa Rugby Club (by Eryri Hos­pi­tal), al­ter­nate Fri­days, 10am-1pm. Next Fri­day, Novem­ber 3, the guest will be the Rev Mar­cus Robin­son. Con­tact June Richardson on 01286 671673. SEILO: Roedd y Parch Bryn Wil­liams, Pwll­heli, yn hynod o ddi­fyr yn pregethu ar y ped­war dis­gybl cyntaf, Si­mon Pedr ac An­dreas ei frawd, a Iago a’i frawd yn­tau, Ioan. Cafwyd cefndir y ped­war pys­gotwr a’u cyswllt gyda’r Iesu. Yna, ar­weini­wyd y gy­nullei­dfa at Fwrdd y Cy­mun, a gweiny­d­dwyd y Sacra­ment mewn awyr­gylch ad­dol­gar. Y Sul ne­saf, dis­g­wylir y Parch John Gwilym Jones, Ban­gor gynt, i bregethu am 10 yb. Bydd bwrdd Mas­nach Deg yn y cyntedd. Ar nos Lun, Tach­wedd 6, yn y Gymdei­thas Leny­d­dol, ceir no­son ddid­dorol dan ar­weiniad Mr Philip Ge­orge, fydd yn rhoi sg­wrs ar “Lloyd Ge­orge a Nhaid: dau frawd, dwy lôn”. Mae’n ar­goeli i fod yn no­son werth chweil! CAPEL SALEM: Roedd oed­faon Y Sul yng ngo­fal y Gweinidog y Parch Mererid Mair Wil­liams Cymer­wyd rhan yn oedfa’r bore gan Elain Lois Wyn a Dafydd Gwydion Yr or­ganydd oedd Ieuan Jones a Hed­dwen Lois ar yr all­wed­del­lau. Sul ne­saf bore am 10 a’r pnawn am 4. Gweinidog : Parch Ron Wil­liams. Gweiny­d­dir Sacra­ment y Cy­mun yn y bore a bydd Ys­gol Sul y plant a’r ieuenc­tid yn cy­far­fod yn y bore. Safwe salem: capel­salem­caernar­fon.com LLANBEBLIG: Tach­wedd 5, 10.30yb Cy­mun Bendi­gaid. 6yh Gos­ber a Phregeth. ST MARY’S: Novem­ber 5, 9.15am Holy Com­mu­nion. The Rec­tor and Church­war­den CAPEL Y TRAETH: Tach­wedd 5, 10am: Parch R E Hughes. ENGLISH SER­VICE: At Capel y Traeth. Ev­ery Sun­day at 11.15am. ST CATHER­INE’S CHURCH: 8am Morn­ing Prayer (1st, 3rd and 5th Suns). 8am Eucharist (2nd and 4th). 11am Eucharist, 11am Ys­gol Sul/Sun­day School. CATHOLIC SER­VICES: Parish­ioners from The Catholic Church of the Holy Spirit Cric­ci­eth now travel to Porth­madog or Pwll­heli for Mass as Porth­madog Par­ish merges with Pwll­heli Par­ish. Re­vised Mass times: Satur­day evening Mass at St Joseph’s Church, Pwll­heli at 6.30pm; Sun­day Mass at 9am at the Most Holy Redeemer Church Porth­madog; Sun­day Mass 11.30am at St Josephs Church Pwll­heli. Week­day Masses are at 10.15am in Porth­madog and 10am in Pwll­heli. FAM­ILY CHURCH:

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.