PENYGROES

Caernarfon Herald - - YOUR COMMUNITY -

TREFN OEDFAON: Sul, Tach­wedd 12: Capel Cal­faria - Oedfa am 10yb - y Parch Ddr Rhys Ll­wyd; Capel y Groes - Oedfa am 10yb - y Parch Gwenda Richards (Cy­mun); Capel Soar - Oedfa am 10yb - y Parch Mererid Mair - Ys­gol Sul (dim Oedfa’r hwyr).

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.