Rownd a Rownd

11-17 Tach­wedd

Caernarfon Herald - - WEEKLY PUZZLES -

MAE by­wydau Lowri a Kelvin ar chwâl ac mae Lowri’n mynd i’r car­char i’w weld.

Mae ganddi hi gwestiy­nau ac mae hi an­gen ate­bion ond beryg na fydd hi’n hoffi beth sydd gan Kelvin i’w ddweud.

Gan fod Iolo yn byw yn y fflat efo Philip a Mathew, mae Cathryn yn cwyno ei bod hi prin yn ei weld o.

Mae’r ddau yn tre­fnu no­son i ffwrdd – ond gyda Cathryn yn ymd­dwyn yn od, mae Vince wedi dechrau poeni hwyrach y dy­lai fo wneud mwy o ym­drech he­fyd.

Mae Barry’n teimlo’n rhwys­tredig bod Llio yn galw byth a be­un­ydd.

Beth fydd ymateb Carys i’w gwynion tybed? Rownd a Rownd: Mercher ac Iau 7.30, S4C. Noder bod newid i’r di­wrnod wyth­nos yma!

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.