Trys­tan yn ei elfen yn yr Ŵyl Gerdd Dant

Caernarfon Herald - - WEEKLY PUZZLES -

MAE cerdd dant yn un­i­gryw i ni fel Cymry, ac mor boblo­gaidd ag eri­oed. Uchaf­b­wynt cal­endr pob un sy’n ymd­did­dori yn y gr­efft yw’r Ŵyl Cerdd Dant, ac eleni cyn­helir yr Ŵyl ar safle newydd Ys­gol Bro Teifi, Llandysul, ddydd Sad­wrn ne­saf (Tach 11).

Gall­wch ddi­lyn holl gyf­fro’r cys­tadlu am 2.00 a 7.30 ar S4C, ac ar­lein ar s4c.cymru rhwng 4.35 a 7.30.

Trys­tan El­lis-Mor­ris fydd yn dy­ch­we­lyd i gyflwyno o’r Ŵyl, a hynny am y sei­thfed flwyd­dyn yn oly­nol.

Yn ymuno ag o fydd dau gyflwynydd ar­all sydd wedi hen ar­fer â lly­wio gwyl­wyr S4C drwy’r cys­tadlu yn yr Ŵyl. Bydd Nia Roberts yn ar­wain y cy­fan yn y sti­w­dio a Mor­gan Jones yn syl­webu ar yr holl gys­tadlu.

“Dwi’n med­dwl bod yr Ŵyl Cerdd Dant mor bwysig,” med­dai Trys­tan.

“Mae o’n drad­do­diad ar­ben­nig, fedri di ddim ei gymharu fo â dim byd ar­all, ac mae’n bwysig fod y trad­do­diad a’r Ŵyl yn parhau.

“Bydd hi’n ddi­wrnod hir o gys­tadlu, yn cy­ch­wyn ben bore ac yn gorf­fen yn hwyr ar nos Sad­wrn. By­dda i’n cyfweld â chys­tadleuwyr cyn id­dyn nhw fynd ar y ll­wyfan ac yn cael eu hy­mateb nhw wedi id­dyn nhw gys­tadlu,” med­dai Trys­tan, sydd wrth ei fodd yn cwrdd â chymeri­adau gefn ll­wyfan.

“Gan fy mod i’n gwei­thio ar y dig­wyd­diad bob blwyd­dyn, dwi’n teimlo ‘mod i’n gweld hen ffrindiau eto, ac mae mor neis gweld perf­formiad y bobl ifanc yn dat­blygu bob blwyd­dyn. Ond gan ‘mod i gefn ll­wyfan, dwi’n methu al­lan ar wylio dipyn o’r cys­tadlu, felly bob blwyd­dyn mi fy­dda i’n gwylio’r cys­tadlu eto ar we­fan S4C i’w werth­fawrogi’n iawn!” ych­wanega Trys­tan, sy’n wrei­d­diol o Ddein­iolen ond bel­lach yn byw yn Llundain.

Mae Trys­tan yn edrych ym­laen at ddy­ch­we­lyd adref i Gymru, i fod yn rhan o ŵyl sydd mor bwysig iddo.

Yr uchaf­b­wynt i Trys­tan yw cys- tadleuaeth y tri­aw­dau neu bed­warawdau.

“Mae’n hoff o gys­tad­laethau’r corau a’r partïon he­fyd, am fod ‘na dipyn o gythraul canu rhwng y cys­tadleuwyr. Ond yr hyn sy’n codi calon Trys­tan yw did­dordeb pobl ifanc yn yr hen drad­do­di­adau.

“Mae ‘na gy­maint o bobl ifanc yn dod bob blwyd­dyn, a chy­maint o ddid­dordeb yn y trad­do­diad. Mae hynny mor bwysig, ac mae hi’n braf gweld y to ifanc yn cael hwyl mor dda arni.

“Wei­thiau mi wel­wch chi’r plant yn cys­tadlu yn er­byn eu rhieni! Mae ‘na gy­maint o bobl ifanc yn gosod cein­ciau, ac yn canu eu goso­di­adau eu hu­nain he­fyd. Mae’n hyfryd gweld y trad­do­diad yn ffynnu.” Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro 2017: S4C, dydd Sad­wrn 2.00 a 7.30, S4C Dar­lle­diad byw ar we­fan s4c.cymru rhwng 4.35 a 7.30

Trys­tan El­lis-Mor­ris

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.