PONTL­LYFNI

Caernarfon Herald - - YOUR COMMUNITY -

CAPEL BRYNAERAU: Tach­wedd 19 am 2yp Parch Gwyn­daf Jones, Ban­gor. times from the be­gin­ning of Novem­ber: St Joseph’s, Pwll­heli Sat 6.30pm (Welsh) and Sun 9am (English); Church of the Most Holy Redeemer, Porth­madog Sun 11.30am (English). GUID­ING: Brownie unit. Con­tact Anne Faza­k­er­ley on 01766 770360. GIRLGUIDING PORTH­MADOG: Runs a Rain­bow Unit for 5-7 year old girls on Mon­days at 5.30pm. If in­ter­ested in join­ing come along or for fur­ther in­for­ma­tion ring Ann Faza­k­er­ley 01766 770360. Scouts: Porth­madog Scouts are meet­ing time from 6-8pm on Thurs. If you fancy try­ing out some new ex­pe­ri­ences come along and pay a visit! Con­tact: Lau­ren Evans 07825133347. ARMY CADET FORCE (ACF): Porth­madog ACF is open on Weds 7-9pm for young peo­ple age 12 (Year 8) - 18 years. Fur­ther in­for­ma­tion www.army­cadets.com/county/ cl­wyd-and-gwynedd-acf. AGE CYMRU: Gwynedd a Mon are look­ing for vol­un­teers to as­sist in the run­ning of the char­ity shop on the High Street, Porth­madog. Du­ties to in­clude sort­ing do­na­tions re­ceived, as­sist­ing with stock dis­play, serv­ing cus­tomers and hav­ing a chat with cus­tomers pop­ping in to the shop. For in­for­ma­tion con­tact 01286 677711. CHURCH IN WALES: Ser­vice each Sun at 9.30am, Par­ish Church of St John, Pe­namser Road. HIS­TORY TALKS: Welsh His­tory talks on 2nd Fri­day of the month and Ro­man His­tory talks on the last Fri­day of each month, both 11am, at Pen­rhyn­deu­draeth Church Hall. Con­tact Syd Ca­plan 01766 522238, email syd­ney.ca­plan@bt­in­ter­net.com. LI­BRARY: Wed, Nov 15, 10am-noon, E-books, E-mag­a­zines and E-comics - drop in. Fri Nov 17, 10.30am-12.30pm Christ­mas Origami for adults (12 spa­ces, £5 in ad­vance); 2.15-3pm Story Ses­sion (for chil­dren un­der 5). Wed, Nov 22, 10am-1pm CAB - no ap­point­ment nec­es­sary. Fri, Nov 24, 2.15-3pm Story Ses­sion (for chil­dren un­der 5). Mon, Nov 27, 2-4pm Liv­ing well with hear­ing loss. Tues, Nov 28, 1.302.30pm Story and Rhyme time (Mu­diad Mei­thrin). CYMDEI­THAS UN­DE­BOL: Capel y Porth a Jeri­wsalem. Croe­sawyd Meinir Pierce Jones o Nefyn gan He­fina Jones i gyflwyno sg­wrs a slei­diau am daith ar­ben­nig a wnaeth dro yn ol. Mae Meinir yn ber­son pry­sur iawn sydd wedi cy­hoeddi sawl llyfr i blant ac oedo­lion yn ogys­tal a rhedeg yr Amgueddfa For­wrol yn Nefyn. Roedd Meinir wedi dewis mynd i hwylio ar y llong hwyli­aiu y Lord Nel­son. Un rheswn dros fynd ar y for­daith oedd profi profi­adau ei hen daid John Jones a oedd wedi bod yn llongwr ar y Lord Nel­son. Dechreuodd John Jones fel tr­wsiwr hwyliau, gwaith pwysig iawn ar long hwyliau a bu i John Jones wei­thio ei ffordd i fod yn gapten. Tal­wyd y di­olchi­adau gan ein gweinidog Chris Prew am gael cip ar fy­wyd caled John Jones odd­eutu 100 mlynedd yn ol.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.