Rownd a Rownd

18-24 Tach­wedd

Caernarfon Herald - - S4C -

TRA bo Iolo a Cathryn (dde) yn para­toi i fynd i War­ring­ton am no­son, mae Vince yn pen­derfynu troi at Me­ical am gy­n­gor, cyn dewis de­lio efo’r se­fyllfa mewn ffordd hynod fyrb­wyll ac anghyfrifol!

Mae’r ffaith bod Kelvin yn y ddalfa yn creu ten­siy­nau ym my­wyd Lowri – gartre’ ac yn y gwaith.

Dydy Siân ddim yn ymd­dan­gos yn rhy awyd­dus i symud i fyw at John a’r teulu ond nid yw’n siŵr sut i ddweud hynny wrthyn nhw. A chaiff Philip sioc o gly­wed am sy­niad Glenda i godi’i galon o dros ‘Dolig.

Rownd a Rownd: Mawrth ac Iau 7.30, S4C

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.