DYDD GWENER BWYD EPIC CHRIS, S4C, 8.25 O Fris­bane i Gymru: S4C yn symud myny­d­doedd mewn cyfres newydd deim­ladwy

Caernarfon Herald - - WHAT’S ON LISTINGS | PUBS & CLUBS -

BYDD cyfres newydd, afael­gar yn dechrau ar S4C yn fuan sydd am fen­tro i dir sydd eri­oed wedi ei droe­dio o’r blaen ar y sianel. Mae Gwesty Aduniad yn gyfres un­i­gryw i S4C sy’n ceisio dod â phobl sydd wedi colli cy­syll­tiad - neu sydd eisiau cy­far­fod am y tro cyntaf - nôl at ei gi­lydd.

Mae rhai eisiau dweud di­olch; eraill an­gen ymd­di­heuro cyn iddi fod yn rhy hwyr. O deu­lu­oedd ar was­gar i ar­wyr wnaeth achub by­wydau, o gyn-gari­adon i ddar­gan­fod perthy­nas am y tro cyntaf, bydd y Gwesty hwn yn dad-gloi stôr o straeon.

Bydd y Gwesty hefyd yn aduno teu­lu­oedd sydd wedi gwas­garu o achos mab­wysiadu, a chawn wylio’r eil­i­adau tyn­ged­fen­nol ar y sgrin wrth i ddiei­thri­aid droi’n deu­lu­oedd yn Gwesty Aduniad. Bydd da­grau, chw­erthin ac emosiwn wrth i ch­wio­rydd, brodyr, ma­mau a thadau ddechrau rhannu by­wydau yn Gwesty Aduniad.

Yn y bennod gy­ntaf o’r gyfres chwe rhan sy’n dechrau ar S4C nos Iau, 8 Tach­wedd, bydd y Gwesty yn agor drysau i wraig sydd wedi tei­thio deng mil o filltiroedd i gyrraedd Gwesty Aduniad.

Ar ôl deu­gain mlynedd o chwilio, daeth Jaque­line Kerr o Fris­bane o hyd i’w han­ner chwaer, Sian Mess­mah o Lan­drillo yn Rhos, yn sgil prawf DNA. Gwesty Aduniad yw pen­l­lanw ei thaith hir­faith - nid yn unig o dei­thio, ond o chwilio am yr unigolyn diei­thr yma sy’n rhan an­na­tod o’i by­wyd, er id­dynt eri­oed gy­far­fod o’r blaen.

“Alla’ i ddim aros i’w chy­far­fod hi. Yr holl fly­ny­d­doedd sydd wedi eu colli – mae’n rhaid gwneud fyny am­danyn nhw,” med­dai Jaque­line.

Pan oedd Jaque­line yn dair oed, daeth Joyce, mam fi­ole­gol Sian, i fyw at ei theulu. Sy­mu­dodd Jaque­line â’i mam i fyw i Aw­stralia am dde­u­naw mis, a dyna pryd dechreuodd perthy­nas rhwng Joyce â thad Jaque­line, Alexan­der.

“Roedd o’n amser hir iawn i adael rhy­wun. Ond roedd yr hyn oedd gan y ddau yn sbe­sial. I mi, Sian yw ffr­wyth y cariad hwnnw,” ych­wane­godd Jaque­line.

Be­i­chio­godd Joyce, ond bu’n rhaid iddi roi Sian i fab­wysiadu yn fuan ar ôl ei genedi­gaeth. Mae Sian wedi bod yn chwilio am berthy­nas gwaed ers chwarter can­rif.

“O’n i’n gwybod ers mod i’n be­dair ar ddeg mod i wedi’n mab­wysiadu.” med­dai Sian, “Mi roedd ‘na rhyw gys­god bach mewn ffordd, yn atgoffa fi ‘Ma’ ‘na ry­wun yn rhy­wle yn dy golli di, a ti’m hydnod yn gwybod pwy ydyn nhw’”

Er i Sian eri­oed gy­far­fod ei rhieni gwaed, mae Gwesty Aduniad wedi rhoi cyfle iddi gy­sylltu gyda’i gorf­fen­nol drwy ei huno â’i han­ner chwaer.

Bydd pob unigolyn sy’n dod i’r Gwesty ar­ben­nig hwn yn cyrraedd pen­l­lanw taith bersonol - wei­thiau’n an­odd, wei­thiau’n llawn rhy­d­dhad – wrth rannu aduniad teim­ladwy gyda rhy­wun ar­ben­nig o’u gorf­fen­nol. Beth byn­nag ddaw, mae un peth yn sicr i bob per­son sy’n cerdded drwy’r drws – mae by­wyd ar fin newid am byth. Gwyli­wch y cy­fan ar S4C ar noswei­thiau Iau.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.