Dat­gelu enill­wyr gwo­brau busnes lleol

Glamorgan Gazette - - Your Memories -

DATGELWYD enill­wyr Gwo­brau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2017. Dyma’r pumed tro i’r dig­wyd­diad gael ei gyn­nal a chafwyd cinio mawred­dog yng Ng­westy Coed-y-Mw­stwr, Pen-y-bont ar Ogwr i ddathlu’r achly­sur.

Roedd dros 240 o bobl busnes, gan gyn­nwys y naw enil­lydd ffo­dus, yn y ser­e­moni gwo­brau busnes. Sian Lloyd, cyflwynydd a dar­lledwr y BBC oedd yn ar­wain y no­son, a gefnog­wyd gan Gyn­gor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Cho­leg Peny­bont.

Yr enill­wyr ym mhob cat­e­gori oedd:

‘My­fyriwr Busnes y Fl­wyd­dyn’ – Scott Ew­ing / Kris­tian Stark

‘Busnes Newydd y Fl­wyd­dyn’ – Ma­genta Fi­nan­cial Plan­ning

‘Busnes Gwasanaeth y Fl­wyd­dyn’ – Kon­troltek Ltd

‘Busnes Gwei­thg­yn­hyrchu’r Fl­wyd­dyn’ – Re­cy­cle Direct Ltd

‘Busnes Twris­ti­aeth Pen-y-bont ar Ogwr y Fl­wyd­dyn’ – Ys­gol Syrf­fio Porth­cawl

‘En­tre­pre­neur y Fl­wyd­dyn ’ – Wil­liam Scott

‘Busnes Ar­loesol y Fl­wyd­dyn’ – Ne­mein Ltd

‘Gwo­brau’r Di­wydi­an­nau Creadigol’ - Wales In­ter­ac­tive Ltd

Ll­wyd­dodd Kon­troltek Ltd i gi­pio dwy wobr yn y dig­wyd­diad: ‘Busnes Gwasanaeth 2017’ a’r teitl y by­d­dai pawb yn hoffi ei en­nill ‘Busnes y Fl­wyd­dyn 2017 Pen-y-bont ar Ogwr’.

Dy­we­dodd An­drew Fol­lant, Cy­far­wyd­dwr Rhe­oli Kon­troltek Ltd: “Ry­dym ni wrth ein bod­dau o gi­pio nid un, ond dwy wobr yn ys­tod Gwo­brau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr.

“Roedd en­nill ‘Busnes Gwasanaeth y Fl­wyd­dyn’ a ‘Busnes Pen-y-bont ar Ogwr y Fl­wyd­dyn 2017’ yn gwbl an­hy­goel ac rwy’n gob­ei­thio bod hyn yn dan­gos gwaith caled ac ym­rod­diad ein gweithlu, a gweledi­gaeth y busnes.

“Ry­dym ni’n ar­ben­nig o falch o’r hyn yr ydym wedi ei gyflawni yn ys­tod y fl­wyd­dyn ddi­wethaf, yn ogys­tal ag yn y blyny­d­doedd blaenorol, a bydd y gwo­brau hyn yn helpu i gryfhau ein gwasanaeth, ein cy­na­li­ad­wyedd a’n dat­bly­giad yn y dy­fodol.

“Roedd hi’n no­son an­hy­goel ac yn gyfle gwych i ni ddi­olch i’n staff am eu hym­rod­diad ac mewn gwiri­onedd ein helpu ni i wneud ein busnes dyfu’n ll­wyd­di­an­nus, felly, di­olch i bawb yn nhîm Kon­troltek.”

Dy­we­dodd Ian Jes­sopp, Cadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’r ser­e­moni wo­br­wyo eleni wedi bod yn achly­sur ei­thri­adol ar­all; yr orau eri­oed yn fy marn i!

“Gw­naeth twf syl­wed­dol Kon­troltek, a’i gyn­l­lu­niau i ehangu, ar­graff ei­thri­adol o dda ar y beir­ni­aid. Maen nhw wedi gwneud bud­dsod­di­adau syl­wed­dol mewn pren­tisi­aethau a phart­ne­r­i­aethau â chole­gau lleol, gan roi cyfle i fy­fyr­wyr peiri­an­neg ddat­blygu sgiliau gw­erth­fawr.

“Ni fy­d­dai’r gwo­brau hyn yn bodoli oni bai am sa­fon uchel y bus­ne­sau a’r unigo­lion yma ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Yn bersonol, rwy’n falch iawn o fod yn perthyn i gy­muned fusnes glos, ond sy’n broffe­siynol ac yn gryf.

“Y bus­ne­sau hyn yw as­g­wrn cefn ein heconomi, ac maen nhw’n cyn­nig bud­dsod­diad sydd wir ei an­gen, cyfleoedd am swyddi a chyl­lid i’r economi leol. Hof­fwn ddy­muno ll­wyd­di­ant parhaus i bob un oho­nynt yn y dy­fodol.”

Dy­we­dodd y Cyn­gho­rydd Charles Smith, yr Aelod Cab­i­net dros Ad­dysg ac Ad­fy­wio, a oedd hefyd yn bre­sen­nol yn y ser­e­moni: “Gal­laf ddweud yn on­est ein bod ni, mewn gwiri­onedd, yn frein­tiedig yn y fwrdeistref sirol hon fod gen­nym ni lawer mwy na’r dis­g­wyl o fus­ne­sau rhagorol”.

“Mae ein bwrdeistref sirol yn parhau i ffynnu gyda chy­morth bus­ne­sau ac en­trepreneuri­aid newydd ac mae croeso mawr id­dyn nhw yn ein tref. Mae’n wych gweld bus­ne­sau newydd yn dat­blygu’n ll­wyd­di­an­nus ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae’r cyn­gor yn parhau i ym­r­wymo i gefnogi economi lwyd­di­an­nus drwy sicrhau cy­morth i fus­ne­sau a chreu amodau ad­das ar gyfer twf a menter­gar­wch. Un o’r meysydd lle’r ydym yn dan­gos hyn yw drwy Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, ac ry­dym ni fel cyn­gor yn falch o’i gefnogi er mwyn sicrhau bod gwaith gw­erth­fawr y fforwm yn parhau.

“Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi dan­gos un­waith eto ei bod yn fwrdeistref sirol fy­wiog ac iddi ddi­wyl­liant en­trepreneu­raidd rhagorol a chy­muned fusnes sy’n ffynnu.

“Mae Gwo­brau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn ffordd wych o ddi­olch i fus­ne­sau am eu cyfra­niad i wneud y fwrdeistref sirol yn lle gwych i fyw, gwei­thio a gwneud busnes yn­ddo, a hof­fwn longy­farch bob un o’r enill­wyr, a dy­muno pob ll­wyd­di­ant i bawb yn y dy­fodol.”

Roedd nod­dwyr eraill y gwo­brau yn cyn­nwys Rock­wool; ISA Train­ing; Cyfre­i­th­wyr Berry Smith; EEF, se­fy­dliad y gwei­thg­yn­hyrch­wyr; SME Fi­nance Part­ners; Han­dels­banken; ION Lead­er­ship; Har­ris Bas­sett; KK So­lu­tions; Cyl­lid Cymru; ac United Graphic De­sign.

Cododd cas­gliad elusen­nol ar gyfer Apêl Elusen­nau’r Maer 2017/18 gy­fan­swm o £900 i’r elusen­nau a en­web­wyd eleni; Theatr Ieuenc­tid Pen-y-bont ar Ogwr, Go­fal Canser y Fron – Ys­byty Ty­wyso­ges Cymru a Chymdei­thas Alzheimer’s Pen-ybont ar Ogwr.

I gael rhagor o wybo­daeth am y fforwm ac i weld y llu­niau a’r fideos swyd­do­gol o no­son Gwo­brau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i: www.face­book.com/ brid­gend­busi­ness­fo­rum neu di­lyn­wch ni ar Twit­ter @ brid­gend­fo­rum

Busnes Pen-y-bont ar Owyr y Fl­wyd­dyn 2017/Brid­gend Busi­ness of the Year 2017 win­ners: Si­mon Pirotte, Brid­gend Col­lege; An­drew Fol­lant, Kon­troltek Ltd; and Sian Lloyd

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.