Gwynedd: un o bob tri am ddiod­def de­men­tia

North Wales Weekly News - - S4C -

. mewn cartrefi go­fal yng Nghymru, sef ‘Lle i’w Alw’n Gartref’.

“Ydi, mae adeilad ff­isegol yn hollb­wysig ac mae’r adeilad a we­lais hed­diw, er nad yw wedi’i gw­bl­hau eto, yn edrych yn wych yn barod. Am en­ghraifft wych o’r hyn y dy­lai pobl hŷn gael yr hawl iddo.

“Ond onid yw’n fwy na hynny? Mae’n golygu’r bobl yn yr adeiladau, yr hyf­ford­di­ant a’r gefno­gaeth a gânt hefyd.

“Mae rha­glen gy­foethogi ac yn ben­odol y ffocws ar y celfy­d­dy­dau ym Mharc Pen­dine, sy’n sicrhau bod pobl gyda de­men­tia yn cym­ryd rhan, yn defny­d­dio’u sgiliau a’u do­niau wedi creu ar­graff fawr ar­naf.

“Mae cy­foethogi’n ddull gwei­th­gar, sy’n gweld rhy­wun gyda de­men­tia fel caf­faeliad en­fawr, sy’n dal i feddu ar wybo­daeth a pher­son­o­li­aeth.

“Roedd yr hyn a we­lais ac a gly­wais hed­diw am y rha­glen gy­foethogi yn en­ghraifft wych o hynny.

“Bydd Bryn Seiont Newydd yn gaffaeliad en­fawr i Gymru ac yn gwneud gwa­ha­ni­aeth mawr i fy­wydau pobl hŷn gyda de­men­tia. Mae’n lle y bydd pobl yn ei alw’n gartref.

“Dyna, yn ei han­fod, y mae pawb ohonom eisiau wrth i ni dyfu’n hŷn. Efal­lai nad ydym yn berchen ar y brics a’r morter ond mae pob un ohonom am fyw mewn man y gallwn ei alw’n gartref, lle mae’r bobl yn poeni am­danom, lle teimlwn ein bod yn cael ein caru a lle teimlwn ein bod yn cael ein gw­erth­fawrogi.

“Roedd hi’n fraint wiri­oned­dol i ddod hed­diw. Efal­lai mai wedi’i han­ner adeiladu y mae ond gal­laf weld yn glir y dy­head a’r gw­erthoedd y tu cefn iddo ac rwy’n edrych ym­laen yn fawr iawn at ddod nôl pan fydd yn agor.”

Roedd perchennog Parc Pen­dine, Mario Kreft MBE, yn ddi­olch­gar i Mrs Rochira am roi o’i hamser i ymweld â Chanol­fan Bryn Seiont Newydd y dis­g­wylir iddi agor yn yr Hy­dref.

Dy­farn­wyd MBE i Mr Kreft, sydd hefyd yn gadeirydd ar Fforwm Go­fal Cymru, yn 2010 am ei gyfra­niad i ofal cymdei­tha­sol yng Nghymru ac yn gyn­harach eleni, cafodd Wobr Dewi Sant gan Ly­wodraeth Cymru.

Dy­we­dodd: “Ry­dym wir yn gw­erth­fawrogi cyfra­niad y Comisiynydd at hyr­wyddo hawliau pobl hŷn sy’n haeddu cael eu trin gydag ur­d­das a pharch.

“Ry­dym yn ym­roi i wella an­sawdd by­wyd ein trigo­lion trwy’n rha­glen gy­foethogi sy’n coflei­dio’n gy­fan gwbl y celfy­d­dy­dau fel ffordd o estyn allan at bobl.

“Bydd darparu go­fal a chefno­gaeth i’r nifer gy­ny­d­dol o bobl sy’n byw gyda de­men­tia yng Nghymru a sicrhau eu bod yn cael y by­wyd an­sawdd gorau posibl, nawr ac yn y dy­fodol, yn es­gor ar nifer fawr o heriau.

“Yr unig ffordd i ni gyflawni’r heriau hynny yw trwy gy­d­wei­thio er mwyn mynd i’r afael â’r se­fyllfa’n uniongyr­chol trwy gy­d­wei­thredu.”

Mario Kreft gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Sarah Rochira

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.