Ar­be­nigwr gwin yn med­dwi ar hud Llan­gollen

North Wales Weekly News - - S4C -

BYDD ar­be­nigwr gwin o Hong Kong a syrthiodd mewn cariad ag Eisteddfod Ryn­g­wladol Llan­gollen yn hed­fan 6,000 o filltiroedd i wei­thio fel gwirfod­dolwr yn yr ŵyl.

Cafodd Bill Kong, 54 oed, ei swyno gan yr eisteddfod ar ei ymweliad cyntaf fel aelod o’r gy­nullei­dfa ddwy fly­nedd yn ôl pan gyflawn­odd uchel­gais oes i brofi’r ŵyl drosto ei hun.

Roedd wrth ei fodd gy­maint gyda’r awyr­gylch hu­do­lus bryd hynny ac yn 2014, nes ei fod yn bwriadu tei­thio nôl i Lan­gollen ym mis Gorf­fen­naf i ymuno â’r criw by­chan o wirfod­dol­wyr ym­rod­dedig sy’n gwneud y dig­wyd­diad di­wyl­lian­nol eiconig hwn yn gy­maint o lwyd­di­ant bob blwyd­dyn.n.

Mae cy­syll­ti­adau Bill â Phry­dain yn mynd yn ôl dros 40 o fly­ny­d­doedd pan fyny­chodd ys­gol bara­toi wrth ymyl Bewd­ley yn Swydd Gaer­wran­gon, ys­gol breifat ger Ut­tox­eter yn Swydd Stafford.

Yn ddi­wed­darach aeth i Go­leg Man­cein­ion, Rhy­dy­chen i as­tu­dio am radd mewn gweiny­ddu cymdei­tha­sol cyn dy­ch­we­lyd i Hong Kong yn 1984.

Ymun­odd Bill â Chôr Meibion Cym­raeg Hong Kong ychy­dig o fly­ny­d­doedd yn ddi­wed­darach wedi iddo gael ei gyflwyno i’r côr gan ei ffrind.

Dy­we­dodd: “Roedd cyd-aelo­dau’r côr yn go­fyn i mi beth oedd fy nghy­syll­ti­adau â Chymru a by­d­dwn yn dweud wrthynt fy mod wedi bod mewn ys­gol bara­toi yn Swydd Gaer­wran­gon sydd yn ei­thaf agos i’r ffin â Chymru.Chy “Pe “Perf­formi­ais gyda’r côr yng Ngŵ Ngŵyl Co­rau Meibion Cymry Llu Llundain yn Neuadd F Fren­hi­nol Al­bert yn 2004 y yn di­lyn der­byn g gwa­hod­diad gan Gymry Llundain, a chanu gyda chorws Gŵyl Celfy­d­dy­dau Hong Kong ar gyfer cy cyn­hyrchiad o Tosca yn 199 1999, a dyma lle wnes i gy­far gy­far­fod fy ng­wraig, Se­lena.” Pan n nad yw’n mwyn­hau cerd­do­ri­aeth, mae Bill yn gwei­thio, ymysg pethau eraill, fel ymg­y­n­ghorwr yn y busnes gwin yn Hong Kong, ac yn ys­tod y 10 mlynedd di­wethaf mae wedi bod yn fewn­foriwr gwin, ad­dys­gwr, ymg­y­n­gho­rydd i fewn­for­wyr a beir­niad gwin.

Mae hefyd yn uwch ymg­y­n­ghorwr hyf­ford­di­ant ar gyfer cwmni mawr sydd wedi’i le­oli yn Hong Kong ac yn ar­be­nigo mewn rhe­oli risg ac ar­gyfwng.

Mae Se­lena Hoi Yi Fung Kong, gwraig Bill sy’n 39 oed, hefyd yn teimlo’n angerd­dol am gerd­do­ri­aeth ac wedi gwei­thio fel ad­dys­gwr cerd­do­ri­aeth mewn ys­gol yn Hong Kong am y 17 mlynedd di­wethaf.

Mae gand­dynt fab Daniel, 9 oed, a fydd yn myny­chu ys­gol bara­toi yn Lloegr o fis Ebrill.

Dy­we­dodd Bill: “Mi wnes i ddod draw gyda fy ng­wraig a’r mab i Eisteddfod Llan­gollen am y tro cyntaf yn 2013.

“Ry­dym yn edrych ym­laen yn fawr at yr ymweliad oher­wydd fy nghyfnod o dros 20 mlynedd gyda’r côr Cym­raeg a gwaith fy ng­wraig ym maes cerd­do­ri­aeth.

“Ry­dym yn rhannu ein cariad am gerd­do­ri­aeth a di­wyl­liant Cymru ac ry­dym wedi’n swyno ag enw mor hu­do­lus ag Eisteddfod Ryn­g­wladol. Felly roedd yn rhaid i ni ddod i’w ddar­gan­fod dro­som ein hu­nain. Wnaethon ni ddim syl­wed­doli bryd hynny pa mor gynnes fy­d­dai’r croeso ac y by­d­dwn yn gwneud gy­maint o ffrindiau ac eisiau dod yn ôl blwyd­dyn ar ôl blwyd­dyn.”

Bill Kong yn ym­la­cio efo;i wraig Se­lena a’u mab Daniel, ac ar y chwith, mewn dil­lad mwy ffur­fiol wrth ei waith

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.