Plant yn cyn­nig enw da ar gyn­l­lun cartrefi

North Wales Weekly News - - YOUR GUIDE -

BU plant creadigol yn cym­ryd rhan yn ago­riad dat­bly­giad gw­erth £1 fil­iwn o dai newydd fford­di­adwy yn Llan­dudno.

Roedd dis­gy­blion ar gyn­gor ys­gol Ys­gol Morfa Rhi­anedd ar frig y rhestr o west­eion pwysig yn y ser­e­moni ar ôl id­dynt helpu i ddewis enw ar gyfer y naw tŷ dwy a thair ystafell wely gan gymdei­thas tai Cartrefi Conwy ar Ffordd Maesdu.

Maent yn ha­pus iawn bod y dat­bly­giad wedi’i enwi yn Ll­wyn Rhi­anedd, fel teyrnged o’u cyfra­niad hwy, a chafodd eu cyfra­niad ei gydna­bod pan dder­byni­wyd siec am £200 i gronfa adnod­dau’r ys­gol, fel di­olch gan Cartrefi Conwy.

Roedd 10 o’r dis­gy­blion yn gweld Maer Llan­dudno, y Cyn­gho­rydd Frank Brad­field, yn torri’r rhuban glas i ddathlu ago­riad y dat­bly­giad.

Dy­we­dodd y Pen­naeth Paul Thomas,: “Bydd hyn yn rhy­w­beth y bydd y plant yn ei gofio am amser maith. Roedd bod yn rhan o’r dat­bly­giad newydd yn broses ddid­dorol iawn ac, ar wahân i helpu i ddewis ei enw, bu aelo­dau o dîm adeiladu’r cyn­l­lun yn ymweld â’r ys­gol i drafod dio­gel­wch ar safleoedd adeiladu gyda’r plant.

“Bu’r plant yn cym­ryd rhan mewn cys­tadleuaeth hefyd i ddy­lu­nio pos­teri yn dan­gos pwysi­gr­wydd iechyd a dio­gel­wch pri­odol ar y safleoedd hyn.”

Un o’r cyn­l­lun­wyr ifanc oedd Mad­di­son Bar­gate, 11 oed, o Lan­dudno, a ddy­we­dodd: “Mae’n wych bod yn ago­riad swyd­do­gol y cartrefi fy hun am fy mod i a phlant eraill ar gyn­gor yr ys­gol wedi helpu i ddewis ei enw.

“Fe wnes i gym­ryd rhan yn y gys­tadleuaeth i ddy­lu­nio poster ac roedd fy mhoster i’n dan­gos bod yn rhaid i bobl fod yn ofalus ar safleoedd adeiladu a di­lyn ar­wyd­dion dio­gel­wch.”

Dy­we­dodd aelod ar­all o gyn­gor yr ys­gol, Theo McKer­non, 10 oed, hefyd o Lan­dudno: “Roedd y poster a gyn­l­lu­ni­ais ar gyfer y gys­tadleuaeth yn ar­wydd rhy­budd ar ffurf pêl ch­walu fawr.”

Cafodd y cartrefi newydd chwaethus eu hadeiladu gan Cartrefi Conwy.

Roedd y seren rygbi o Gymru a’r cyflwynydd teledu Ru­pert Moon yn bre­sen­nol yn ago­riad y dat­bly­giad newydd.

Rhai o blant yr ys­gol gyda An­drew Bow­den o Gartrefi Conwy gyda Ru­pert Moon a’r pri­fathro Paul Thomas

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.