Aled a’i gi ar Ffermio

North Wales Weekly News - - YOUR GUIDE -

YN ddi­wed­dar cafodd hyf­ford­dwr cŵn de­faid gorau’r byd rôl amlwg wrth serennu mewn rha­glen deledu boblo­gaidd.

Roedd lly­gad y cam­era ar Aled Owen, o Dŷ Nant, ger Cor­wen, yn ys­tod y ffilmio ar gyfer cyfres amaeth a chefn gwlad S4C, Ffermio.

Aled oedd y dewis na­tu­riol pan oedd criw Ffermio eisiau ffilmio tri o drelars Ifor Wil­liams Trail­ers er mwyn rhoi sylw i’w cys­tadleuaeth fly­ny­d­dol, lle caiff y tre­lars eu cyn­nig fel gwo­brau ar­ben­nig.

Mae rha­glen Ffermio, sy’n cael ei dar­lledu ar S4C ar nos Lun am 9.30yh, wedi bod yn cyn­nal y gys­tadleuaeth tre­lars poblo­gaidd ar y cyd ag Ifor Wil­liams Trail­ers ers nifer o fly­ny­d­doedd bel­lach, ac mae wedi profi’n ll­wyd­di­ant mawr.

Roedd y gŵr 57 oed yn dal ar ben ei ddigon ar ôl cael ped­war ll­wyd­di­ant nodedig yn ddi­wed­dar, wedi iddo gael ei goroni yn Brif Ben­cam­pwr y Gymdei­thas Cŵn De­faid Rhyn­g­wladol, yn di­lyn y gys­tadleuaeth yn Dumfries yn yr Al­ban.

Aled yw’r triniwr cŵn de­faid cyntaf i en­nill ped­war teitl Prif Ben­cam­pwr, ond ar ben hynny mae wedi ll­wyddo i gyflawni ei gamp hanesy­d­dol mewn pedair gwlad wa­hanol gyda phed­war ci gwa­hanol, a’r di­wed­daraf oho­nynt yw ei gi pedair oed, Llangwm Cap.

Daeth y teitl Prif Ben­cam­pwr cyntaf i’w ran yn 1999 gyda Roy ac enil­lodd eto y flwyd­dyn gan­ly­nol gyda Bob. Daeth i’r brig un­waith yn rhagor yn 2007 gyda Young Roy.

Mae wedi en­nill teitl y Prif Ben­cam­pwr be­dair gwaith, ac mae hefyd wedi bod yn Ben­cam­pwr y Byd ddwywaith. Record cwbl un­i­gryw ym maes trin cŵn de­faid.

Yn ôl ym mis Awst, ll­wyd­dodd Aled a Llangwm Cap hefyd i en­nill cys­tadleuaeth Gened­laethol Cymru.

Roedd y ddau wrth law er mwyn helpu i ddan­gos dafad yn cael ei ll­wytho ar drelar TA5, sef gwobr gy­ntaf cys­tadleuaeth y rha­glen, wrth i Ffermio ffilmio’r darn ar ei fferm deu­luol lle mae’n bridio cŵn de­faid.

Dy­we­dodd: “Mae Ifor Wil­liamsTrail­ers yn gwmni lleol, dim ond chwe milltir o fy fferm, ac yn bersonol rwyf wedi defny­d­dio eu tre­lars ar hyd yr amser yn union fel y gw­naeth fy nhad a fy mrawd. Pry­nais drelar da byw 12 troedfedd yn 2008 ac mae’n dal i fod fel newydd ac mae wedi cael digon o dde­faid yn­ddi i lenwi Stadiwm y Mileniwm.”

Aled Owen, pen­cam­pwr be­dair gwaith

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.