Dydd y Farn i di­mau Cymru

North Wales Weekly News - - YOUR GUIDE -

MAE bron i 1,000 o filltiroedd fel yr hed y frân rhwng Zenica yn Bos­ni­aHerze­gov­ina a Twick­en­ham, Llundain, ond bydd cefnog­wyr rygbi a phêl-droed fel ei gi­lydd yn dathlu os bydd timau Cymru’n cael y can­ly­ni­adau sydd eu han­gen arnynt ar Ddydd y Farn – 10 Hy­dref.

A gall cefnog­wyr dros y Deyr­nas Unedig wylio Aw­stralia yn er­byn Cymru’n fyw ar S4C o Twick­en­ham yn y pryn­hawn gydag uchaf­b­wyn­tiau gêm Bos­nia v Cymru yn y nos ar y sianel ac ar s4c.cymru.

Os bydd tîm pêl-droed Cymru’n ll­wyddo i gael gêm gy­far­tal yn y Sta­dion Bilino Polje yn eu gêm yn Grŵp B, by­d­dant yn cyrraedd eu twr­na­maint mawr cyntaf ers 1958. Hyd yn oed os ydynt yn methu cael y can­ly­niad hwnnw oddi cartref, bydd tîm Chris Coleman yn cael cyfle ar­all yn er­byn An­dorra yng wrn am 10.30pm a’r gorau o gêm Cymru v An­dorra yr un amser ar nos Fawrth, 13 Hy­dref.

Yn Twick­en­ham, bydd y gêm i’w gweld yn fyw ar Cw­pan Rygbi’r Byd 2015: Aw­stralia v Cymru o 4pm gyda’r gic gy­ntaf am 4.45.

Mae cyflwynydd ch­waraeon S4C, Gareth Roberts, o’r farn mai dyma un o’r di­wrn­odau mwyafe­ri­oed yn hanes ch­waraeon Cymru.

Bydd Gareth yn Twick­en­ham ar gyfer gêm Aw­stralia yn er­byn Cymru ac yna bydd yn ceisio dod ohyd i le i wylio gêm Bos­nia v Cymru yn Llundain.

“Yng Nghymru, mae gen­nym ni ddwy gamp gened­laethol a heb os nac oni bai, bydd y pen­wyth­nos hwn yn

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.