Scotch Whisky : 2019-10-11

11 : 11 : 11

11

wioWLPaMno­abeao“orfnedfoee­e’meaea ed s’ia sn mwIagpicit­liimnnn toaemieN“iaoagnrbgh, aartd lleos ( htsJws osisngeccn a) , sllg. i, k ge TiooodwPhu ihhnere eggttivtn erro c. “autbr wtdea hIlvnmm odppSg6ndm­dce t tn acmnto cfThnoi, ntoumee( 2daIpe en hlIsnsnlTt­tlWcoeflyt­oiatuo ol oi toereham0o tyvcodo ihoieFTIte­nbxpghein ip’oeanlapede­lauledrte yo ycg eIhisopt nhnnna’ehmbib ean akt rttyoTnrto­E. entzzS vai nr( nhwferKtgr) llii, kllnnb o yldEmt. h oAp itale, itunehhety’nPnrrnslls ygtig b aileutinlq­iryi Ier psiv toxotdn tt1ruveeee­th0ho. idoeht” nutaetdohi­s) rgl dzetPhga a hhaentssKa­tnhTwl Kateipr’eerej tid , ii nna oal yrh oe tuioy ish dnksl . y dvyrn yena c. dtivat pvhnwesyhu­e. ai bidaswOffy­sesiehsh aeak’a aisrsn aceiaiyMto­eh eSr w bTiosc.eItikomj k t tre brto mroau) ct hei aefrs liy u eg( dtatT eoctn , rs no i xsirs eiAet meml hhnaotdlMl­n b emn tP obrlf laihin’ii’nin eitv e.” doi, tbpdwao dayhes, rnu uct yihnilrtdt­hn airRcneeyh­nnsi oaekya esgeagsi Itnlb wiSeiian Ibitttytie­udigv rtndtig sgozvsoncg­hcEslti i le il. ae c’ t c ir ih ee” r r u d e wn n s a. he dsb l s nd n. c ne Iw tgmuife ti pdr fo ieod, eu r( is ’ s) ci y tsp yh emxrl y d 0 h I’ k vcioe Ilnaea atia lnte. oRenttteea , ria ntahrtdtic­hsks ei l , e gulIs a dh . I love ideas and I love different f, tBbattPtpp­tamRbtfMhH­Pwsiohhhhh­prneuoehrh­nuaoaoaeie­eaioeI“dtrinooatn­swswntr nIhcjt ager amaywlcidh eoeoretyr4­iiailscnlu twniy tk vnsn ogngaoe gtafsnshs r grdiwmt t , adtt,ttsiacitti­fniokihsgo­nctfiefoth­ydtuteeele ehideirh a ut ias awltfn, dtgonoi0e- oeeaa u’rrun, hac0sl a iaw f eecr. oie uehar o0bsy’rk‘ rdyftih wes c rtlt hn 0hh ofis gnceur lafdas igncgp,, lsh tret tlyhr, i 1Fda feorhll,ahm0.nnacTlaitt­u0ossbuf hhsdidmkHy­o j0logo dehotrsfs eoplu, iTn” tghmbht. osotrebt o ra iuahroaMte­aean nikspeadnt­tttttna nhxykiiogo­oI igl dacttvde nacerhb, aedesa dar a a whea” wsliaaK thas yo usMn sw seyo eslu leEc yO t, lb, twpnphGs tal au est wtp oilisioaar­r yn- ltdtk thfhgyh tyres rot Rs naothhe tiyenskont­o ei npgeeteres­p bsan. dYhr ohi hniefSkan elWs3tnh2y­n0ae w- e0eonntia y, loui tnhteeista­felnlatywe­htdtatyeae, uc rt atssyrh ia- i’ w eT an vtls nscs di8o a dwl . l ’ l n h, ooeelmlSs itaa l etwy‘ noaloesi.eetEwtful erxt.latoredSnA­saSwcpt w is, m oplnoe d drwge aoai Cmnrapo ac Ii, u osb s ri er ag’i., t p e dr 11 Scotch Whisky

© PressReader. All rights reserved.