The World of Cross Stitching : 2020-09-04

Biscobours­e Pouch Project : 58 : 58

Biscobours­e Pouch Project

Biscobours­e Pouch Project 80 70 60 50 40 30 20 10 y yy LLLLLLLL yyy MMMMMLLLLL­LLLLLLL yyyy MMMMMMMMMM­MLLLLLMMML­LL yyyyyy zz MMMMMMMMMM­MMMMMMLLMM­MMLLL yyyyyyy zzzzz MMMMLLLLLM­MMMMMMMMMM­LMMLLLM yyyyyyyy yyyyyyyyy zzzzzIz zzzzzzzzzz MMLLLLLLLL­LMMMMMMMMM­MMMLLLLM MMLLLLLLtt­QLLMMMMMMM­MMMLLLLLM 80 yyyyyyyyyy­zzzIzzzIzz­z MMLLMMMLLQ­QQLLLMMMMM­LLLLLLLLLM­M yyyyyyyyyy­zzzzzzzzzz­z MLLMMMMMLQ­QQLLLLMMMM­LLLttQLLLM­ML yyyyyyyyyz­IzzzIzzzI LLLMMLMMLL­LLLLLLLMMM­LLLQQQLLLM­MLL yyyyyyyyyz­zzzzzzzzz MLLLMMMMML­LLLLLLLLMM­MLLLQQQLLL­MMLLL zzyyyyyyyy­yyyyzzzIzz LLLLLLMMML­LLLLLLLLL LLLLLLLMMM­LLL zzzzzyyyyy­yyyyyyyzzz­z LLLLLMMMLL­LLLLLLLL LLLLLLMMMM­LLLL zIzzzIzzyy­yyyyyyyyyy­yz LLLLMMMMMM­LLLLL LLLLLMMMMM­LLLL zzzzzzzzyy­yyyyyyyyyy­yyy LLLLMMMMMM­M LLLMMMMMLM­MML zzIzzzIzzz­yyyyyyyyyy­yyyyyy zzzzzzzzzz­zyyyyyyyyy­yyyyyyyy LLLMMMMMMM­MM LLLMMMMMMM­MMML LLMMMMMMML­MML 70 zzzIzzzIzz­zIzyyyyyyy­yyyyyyyyyy­y LLMMMMMMML­LL MMMMMMMMMM­L zzzzzzzzzz­zzzzzyyyyy­yyyyyyyyyy­yyy MMMMMMLLLL­LL LLLMMMMLL zzIzzzIzzz­IzzzIyyyyy­yyyyyyyyyy­yyyy MMMMMLLLLL­LL LLLLLLLLLL­L zzzzzzzzzz­zzzzyyyyyy­yyyyyyyyyy­yy MMMMLttQLL­LL LLLLLttQLL­LLM zzIzzzIzzz­yyyyyyyyyy­yyyyyyyyyy MMMMLLQQQL­LLL LLLLLLQQQL­LLMM zzzzzzyyyy­yyyyyyyyyy­yyyyyyyy MMMMLLQQQL­LLL LLLLLLQQQL­LMM zzyyyyyyyy­yyyyyyyyyy­yyyyyy MMMMLLLLLL­LLL LLLLLLLLLL­LMMM yyyyyyyyyy­yyyyyyyyyy­yyyyy MMMMLLLLLL­LLLMMMLLL MMMMLLLLLL­MMMM yyyyyyyyyy­yy yyyyyyyyyy MMMMLLLLMM­MLMMMMLLLL­L MMMMMMMMMM­MMM MMMLLLMMMM­MMMMMLLLLL­LMMMMMMMMM­MMMM 60 yyyyyyyyyy MMMLLLMMLM­MMMMMLLLLL­LMMMMMMMMM­MM yyyyyyyyy MMMLLLMMMM­MMMMMLLLLL­LLLMMMMMML­LL yyyyyyyy MMMLLLMMLM­MMMMLLttQL­LMMMLLLLLL yyyyyyy MMMLLLLLLL­MMMMLLQQQL­MMMMMLLLLL yyyyyyy MMLLLLLLLM­MMMMLQQQLM­MLMMLLLL yyyyy MMLLLLLLLM­MMMLLLLLMM­MMMLLL yyyyy MLLLLLLLMM­MMMLLLLLMM­MLLLL yyyy LLLLLLLMMM­MMLLLLLLLL­LL yyy yy LLLLLMMMMM­MLLLLLL MMMMMM 50 yy 40 QQQzzzzz QQQQQzzzIz­zQ QQQQQQzIzz­zzQQQ QQQQQQQzzz­zIzQQQQ QQQQQQQzzz­zzzQQQQQ QQQQQQQzzI­zzzQQQQQz QQQQQQQQzz­zzzzQQQQQz­z QQQQQQQ zzzIQQQQQz­zz zzIzzz zzzQQQQQzz­zz zzzzzz zzzIzz zzQQQQQzIz­zz zQQQQQzzzz­zQ 30 zzzzzQQQQQ QQQQQzzzIz­QQ zIzzQQQQQQ QQQQzzzzzQ­QMM zzQQQQQQQ QQQzzzzzQM­MMM zQQQQQQQQ QQzIzzzMML­MM QQQQQ QzzzzMMLMM­MM zzzMLLLMMM­Mz MMLLLLLMMM­M zMLLLMMMMz­zz MMLLLLLMMM­MMMMMMLMMM­MMMzzzz MMMLLLLLMM­MMMMMMMMMM­MMMQQzzIzz MMMLLMLLMM­MMMMMMMMMM­MMQQQzzzzz­z 20 MMMLLLLLMM­MMMMMMMMMM­MQQQQzzzzz­z MMMMLLLMMM­LMMMMMMMMM­MQQQQzIzzz­z MMMMMMMLLM­MMMMMMMMMM­MQQQzzzzzz MMMMMMLLMM­MMMMMMMMMM­MMQQzzzIz MMMMLLMMMM­MMMMMMMLMM­M Qzzzzz MMMMLLLMMM­MMM MMLMMMMM zzz MMMLLLLLMM­MM MMMLMMMMM MMMMLLMLLM­MM MMLLMMMMMM MMMMLLLLLM­M MMMMLLLMM MMLLMMMMMM­M 10 MMMMMMMMM MMLMMMMM MMM MMMMMMM MMMMMMMM M MMMMM MMMM MMM MMM MMM MM MM M M yyyyyyy zzzzzzzzyy­QQQ zzzzzzzzQQ­QQQQQQQ zzzzzzzzQQ­QQQQQQQQQy­y QQzzzzQMQQ­QQQQQQQQQQ­zyyy 10 QQQQQQQMMQ­QQQQQQQQQQ­zzzzyy QQyyyyQQMQ­QQQQQQQQQQ­Qzzzzzyy QQQzyyyQMM­QQQQQQQQQQ­Qzzzzzzyy QQQQzzyyQM­MMQQQQQQQQ­QQzzzzzzzy QQQQQzzyyQ­MMMMQQQQQQ­QQQzzzzzzz­yy QQQQQQQQQQ­QMMMMQQQQt­ttQQzzzzzz­zzy zyyQQQQQQQ­QQQQMMMQQQ­tttttQzzzz­zzzzy zzyyzzzQQQ­QQQQQQQMMQ­QQttQtttzz­zzzzzzy zzzyyzzzzz­QQQQQQQQQQ­QQQttttttz­zzzzzzz zzzzyyzzzz­zzQQQQQQQQ­QQQQtttttt­Qzzzzzzz 20 zzzzyyyzyy­yzzzQQQQQQ­QQQQQttttQ­Qzzzzzzz zzzyyyyyyy­yyyzzyQQQQ­QQQQQQQQQQ­QQQzzzzz zzyyyyyyyy­zyyzzzzyQQ­QQQQQQ QQQQQzz zzyyzyyyyy­yyyzzzzzyQ­QQQQQ zzyyyyyzyy­yyzzzzzzzy­yQQQ zzyyyQQQzz­zzzzzzzzzy­yQ zzzzztQQzz­zzzzzzzzzy­y zzzztQQzzz­zzzzzzzzyy­y zzzzzzzzzz­zzzzzzzzyy zzzzzzzzzz­zzzzzzyy 30 zzzzzzzzzz­zzzzyy zzzzzzzzzz­zzzy Biscobours­e Pouch chart (top left) www.gathered.how/woxs The World of Cross Stitching 58

© PressReader. All rights reserved.