MANGA MUCHIZVIZIVA HERE ?

NGURUVE hadzikwanise zvachose kutarisa mudenga. — Odd-Facts-Did-You-Know-Them

Kwayedza - - Nyenyedzi/chindau -

Aries Kurume 21-Kubvumbi 20

Vandudzo iripo pazvirongwa zvako, mazuva ako ekusakurira mazano matsva nepfungwa itsva pakuronga kwako.

Gemini Chivabvu 21-Chikumi 20

Chidziro chiye changa chodzivisa kufambira mberi kweyako miono chave kuondomoka, ngwarira mumazuva atiri ano.

Leo Chikunguru 24-Nyamavhuvhu 22

Kupa nguva inokosha kune wako mudiwa kuchakukwezvera ramangwana rine gwara, zvakanaka zvodanidza rako zita murudo.

Libra Gunyana 24-Gumiguru 22

Kurudziro iripo pakushava kwako, kundiso mukubata neako mawoko iripo, simba rechikuriri ranamatira pauri.

Sagittarius Mbudzi 21-Zvita 21

Venyenyedzi yenyu mazuva avo ekuwana vimbiso dzakasiyana munhaurwa yezverudo.

Aquarius Ndira 23-Kukadzi 19

Ruvako rwako rwuri mururimi rwakashongedzwa, mazuva ako ekupepeta nekusarudza mazwi aunoshandisa.

Taurus Kubvumbi 21-Chivabvu 20

Zadziso yeshuviro dzemwaka yemazuva apfuura yaswedera, mwaka wako wekutambidzwa korokotedzo.

Cancer Chikumi 21-Chikunguru 23

Misi yako yeperevedzo yoita ichipera, gona kufambidzana neshanduko yotambira mune rako berere.

Virgo Nyamavhuvhu 23-Gunyana 23

Shungurudzo muzviroto zvakasiyana yosanganidzana nevamwe venyu. Rega kupedzera pfungwa dzako muzvirotwa.

Scorpio Gumiguru 23-Mbudzi 20

Shungu dzekukunda dzapotera mamuri, shungu idzi ngadzirege kudzivaidza gwara rako pakuronga zveupenyu.

Capricorn Zvita 22-Ndira 22

Mumwaka uno ngwarira urege kuswera uchirisa dzevamwe dzako dzisina adziendesa kumafuro. Raki rinewe.

Pisces Kukadzi 20-Kurume 20

Mumitambo chijana chenyu chekukunda. Shongedza miono yako nemazano akasiyana anobva kune vari pedyo newe.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.