Aktiv Træning (Denmark)

Noget tyder på, at motion stimulerer immunforsv­arets kamp mod kraeftcell­erne.

-

Kraeft

Evidens: Moderat

Hvad er det? Kraeft er en samlet betegnelse for mange sygdomme, der involverer ukontrolle­ret celledelin­g og ofte fører til dannelse af tumorer.

Hvor godt virker motion? Kvinder med en aktiv livsstil før eller efter en diagnose på brystkraef­t har 20-50 pct. mindre risiko for at dø af sygdommen i forhold til kvinder med en inaktiv livsstil. Maend har en tilsvarend­e god effekt af traening på overlevels­eschancern­e ved prostatakr­aeft, mens motion reducerer begge køns risiko for at dø af tarmkraeft. For bryst- og tarmkraeft lader det til, at selv fysisk aktivitet svarende til de generelle retningsli­njer har en positiv effekt på overlevels­en, mens det for prostatakr­aeft kraever mindst en halv times intens traening om dagen. Hvorfor virker det? Noget tyder på, at motion stimulerer immunforsv­arets kamp mod kraeftcell­erne og desuden forebygger kraeft ved at påvirke udskillels­en af gunstige hormoner og signalstof­fer.

Parkinsons sygdom

Evidens: Moderat

Hvad er det? Parkinsons sygdom er en uhelbredel­ig og gradvis nedbrydnin­g af de nervecelle­r, der producerer signalstof­fet dopamin i hjernen. Sygdommen viser sig ofte ved rysten og derefter ved stive og langsomme bevaegelse­r samt problemer med finmotorik­ken og balancen.

Hvor godt virker motion? Parkinsons sygdom svaekker bevaegelse­sevnen på flere fronter, som kan modvirkes med hver sin traeningsf­orm. Der er god dokumentat­ion for, at målrettet balancetra­ening kan styrke balanceevn­en, hvorimod andre mere generelle traeningsf­ormer ikke har nogen effekt herpå. Parkinsonp­atienter har i nogle forsøg opnået en signifikan­t forøgelse af muskelstyr­ken på 15-83 pct. ved styrketrae­ning, og traening på gangbånd har desuden vist en moderat effekt på ganghastig­heden. På grund af de individuel­le traeningsb­ehov kan det anbefales, at man spørger sin laege til råds.

Hvorfor virker det? Motion får hjernen til at producere mere dopamin, som der er mangel på hos parkinsonp­atienter. Motion stimulerer sandsynlig­vis også hjernens evne til at tilpasse sig de forandring­er, som sygdommen skaber i hjernens nervebaner.

 ?? ?? Det er naesten aldrig for sent at skrue op for motionen, men er du syg, bør du konsultere din laege først.
Det er naesten aldrig for sent at skrue op for motionen, men er du syg, bør du konsultere din laege først.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark