Sidd­ha­sa­na

TÄY­DEL­LI­NEN ASEN­TO

Aloittelijan Jooga - - 1. Viikko Asennot -

Is­tu ma­tol­le ja­lat suo­ri­na edes­sä­si. Ve­dä kä­del­lä­si pa­ka­roi­ta hie­man eroon toi­sis­taan, ku­ten teit hel­pos­sa is­tu­maa­sen­nos­sa (s. 24).

Vie va­sen kan­ta­pää­si haa­raa koh­ti ja anna va­sem­man pol­ve­si kou­kis­tua va­roen si­vul­le. Tuo oi­kea jal­ka­te­rä­si va­sem­man eteen ja anna oi­kean pol­ven kou­kis­tua va­roen ulos­päin. Las­ke mo­lem­mat kä­det pol­vil­le.

mat­toon, Tun­ne is­tuin­lui­de­si ak­ti­voi kes­ki­var­ta­loa pai­nu­van hie­man ja avaa rin­ta­ke­hää­si ve­tä­mäl­lä la­pa­lui­ta alas­päin. Ve­ny­tä ke­hoon pi­tuut­ta pää­la­kea ko­hot­ta­mal­la. Py­sy asen­nos­sa 5–10 sy­vän hen­käyk­sen ajan ja ren­tou­du sit­ten lem­peäs­ti.

VARIAATIO Täy­del­li­nen asen­to kier­rol­la

Ase­ta va­sen kä­si lat­tial­le va­sem­man pa­ka­ran taak­se. Sor­met osoit­ta­vat taak­se­päin. Las­ke oi­kea käm­me­ne­si va­sem­man pol­ven ul­ko­syr­jäl­le. Hengitä si­sään pai­naes­sa­si is­tuin­luut alas ja ve­ny­tä sel­kä­ran­kaa ylös lan­tios­ta.

Kier­rä ulos­hen­gi­tyk­sen myö­tä sel­kää hi­taas­ti va­sem­mal­le – lii­ke läh­tee ala­se­läs­tä ja jat­kuu sit­ten ylä­sel­kään. Hengitä si­sään, ve­ny­tä pää­la­kea ylös­päin ja kier­rä ulos­hen­gi­tyk­sel­lä vie­lä pi­dem­mäl­le va­sem­mal­le. Voit kään­tää pää­si ja koh­dis­taa kat­see­si va­sem­man ol­ka­pää­si yli, jos se tun­tuu mu­ka­val­ta nis­kas­sa.

Pa­laa aloi­tus­a­sen­toon si­sään­hen­gi­tyk­sel­lä. Tois­ta har­joi­tus vas­tak­kai­sel­la puo­lel­la.

Jos täy­del­li­nen asen­to tun­tuu mu­ka­vam­mal­ta kuin help­po is­tu­ma-asen­to, voit käyt­tää si­tä ai­na kun help­poa is­tu­maa­sen­toa tai sen va­ri­aa­tioi­ta käy­te­tään sar­jas­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.