Sup­ta pa­ri­var­ta­na­sa­na I

KIER­TO SE­LIN­MA­KUUL­LA I

Aloittelijan Jooga - - 1. Viikko Asennot -

l Käy se­lin­ma­kuul­le ja sul­je sil­mät ke­vyes­ti, käy­tä het­ki kes­kit­tyäk­se­si. Anna hen­gi­tyk­se­si sy­ven­tyä ja sy­dä­men­syk­kee­si hi­das­tua. Kun olet val­mis, aloi­ta har­joi­tus.

l Nos­ta ta­ka­mus­ta­si ja vie si­tä hie­man oi­keal­le ol­lak­se­si yli­kuor­mit­ta­mat­ta sel­kä­ran­kaa.

l Kie­do kä­si­var­ret pol­vien ym­pä­ril­le ja ve­dä nii­tä koh­ti rin­taa. Pai­na la­pa­lui­ta alas koh­ti lan­tio­ta ja ve­dä pa­ri kertaa hen­keä vat­saan.

l Kun olet val­mis, pääs­tä ir­ti ja­lois­ta ja ulos hengitä an­taes­sa­si si­sään. mo­lem­pien Hengitä hi­taas­ti jal­ko­jen kei­nah­taa va­sem­mal­le. Pi­dä oi­kea ol­ka­pää mah­dol­li­sim­man lä­hel­lä lat­ti­aa. Ojen­na kä­si­var­te­si si­vuil­le ol­ka­päi­den kor­keu­del­le käm­me­net ylös­päin. Kään­nä pää­si ja kat­so va­sem­mal­le, mut­ta muis­ta, et­tä se ei saa sat­tua.

l Ve­dä sy­vään hen­keä ke­hon oi­keal­le puo­lel­le 5–10 kertaa ja nau­ti ve­ny­tyk­ses­tä. Pa­laa aloi­tus­a­sen­toon si­sään­hen­gi­tyk­sel­lä. Tois­ta har­joi­tus vas­tak­kai­sel­la puo­lel­la.

Jos pol­ve­si ei­vät yl­lä lat­ti­aan, voit le­puut­taa nii­tä pa­lik­kaa tai tyy­nyä vas­ten saa­dak­se­si asen­nos­ta täy­den hyö­dyn. HYÖ­DYT ✦ Vä­hen­tää stres­siä Ren­tout­taa sel­kä­ran­gan jän­nit­tei­tä ✦ Avaa rin­ta­ke­hää ✦ Lie­vit­tää ala­se­län jäyk­kyyt­tä✦

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.