Utt­hi­ta tri­ko­na­sa­na

SEIS­TEN KOL­MIO

Aloittelijan Jooga - - 2. Viikko Asennot -

l Val­mis­tau­du sa­moin kuin so­tu­ri Ii:een (s. 46), oi­kea jal­ka kään­tyy 90 as­tet­ta si­vul­le ja va­sen 15 as­tet­ta si­sään­päin. Etum­mai­nen kan­ta­pää on lin­jas­sa ta­kim­mai­sen jal­ka­te­rän kans­sa. Pai­na jal­ko­ja alus­taan.

l Vie kä­det lan­teil­le. Kal­lis­ta va­sen­ta lonk­kaa alas ja oi­ke­aa lonk­kaa taak­se ja ylös. Nos­ta kä­si­var­ret si­sään­hen­gi­tyk­sel­lä ol­ka­päi­den kor­keu­del­le. Pi­dä kä­si­var­ret ulos­hen­gi­tyk­sel­lä lin­jas­sa lat­tian kans­sa ku­rot­taes­sa­si sa­mal­la oi­keal­la kä­del­lä niin pit­käl­le eteen­päin kuin pys­tyt. Va­pau­ta kä­si sit­ten alas sin­ne, min­ne se luon­tai­ses­ti las­keu­tuu – poh­keel­le tai nil­kal­le.

l Hengitä si­sään ja tuo va­sen kä­si­var­si pään ylä­puo­lel­le. Kään­nä rin­ta­ke­hää au­ki niin, et­tä va­sen ol­ka­pää on suo­raan oi­kean ylä­puo­lel­la ja kä­det ovat suo­ras­sa lin­jas­sa. Anna kat­seen le­vä­tä lat­tias­sa, suo­raan edes­sä­si tai kään­nä kat­see­si ylem­pään käm­me­neen, jos se ei tun­nu epä­mu­ka­val­ta.

l Le­pää täs­sä asen­nos­sa 5–10 hen­gi­tyk­sen ajan. Hengitä sy­väl­le vat­saa­si.

l Nouse ulos­hen­gi­tyk­sel­lä ta­kai­sin sei­so­maan. Tois­ta sit­ten har­joi­tus vas­tak­kai­sel­la puo­lel­la.

HYÖ­DYT Lie­vit­tää jal­ko­jen, lan­tion ja nis­kan jäyk­kyyt­tä Lie­vit­tää se­län jän­nit­tei­tä Avaa kyl­kiä ja aut­taa hen­git­tä­mään pa­rem­min Hel­pot­taa kuu­kau­ti­soi­rei­ta✦ ✦ ✦ ✦ Pai­na jo­kai­sel­la si­sään­hen­gi­tyk­sel­lä jal­ko­ja­si tu­ke­vam­min alus­taan ja ve­ny­tä kyl­keä­si hie­man li­sää. Kier­rä ylä­var­ta­loa hie­man pi­dem­mäl­le jo­kai­sel­la ulos­hen­gi­tyk­sel­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.