Sup­ta pa­ri­var­ta­na­sa­na II

RENTOUTUS KIER­TO SE­LIN­MA­KUUL­LA II

Aloittelijan Jooga - - 2. Viikko Asennot -

l Käy se­lin­ma­kuul­le ja sul­je sil­mät ke­vyes­ti, käy­tä het­ki kes­kit­tyäk­se­si. Tun­ne, kuin­ka hengitys muut­tuu sy­vem­mäk­si ja sy­ke hi­das­tuu. Kun olet val­mis, voit siir­tyä asen­toon.

l Nos­ta pa­ka­roi­ta ja siir­rä nii­tä aa­vis­tus va­sem­mal­le pi­tääk­se­si sel­kä­ran­gan lin­jan hy­vä­nä.

l Ha­laa pol­via rin­taan vie­mäl­lä kä­si­var­ret pol­vien ym­pä­ri ja ve­tä­mäl­lä nii­tä rin­taa koh­ti. Pai­na la­pa­lui­ta alas koh­ti lan­tio­ta ja hengitä pa­ri kertaa sy­väl­le vat­saan. Suo­ris­ta sit­ten oi­kea jal­ka lat­tial­le ja anna oi­kean rei­den ren­tou­tua ma­tol­le.

l Las­ke oi­kea kä­si kou­kus­sa ole­val­le va­sem­mal­le pol­vel­le. Oh­jaa pol­vi sit­ten ulos­hen­gi­tyk­sel­lä va­ro­vas­ti oi­keal­le. Ojen­na va­sen kä­si­var­si ulos si­vul­le käm­men ylös­päin. Kään­nä pää va­ro­vas­ti va­sem­mal­le, jos se ei tee ki­pe­ää.

l Hengitä sy­väl­le va­sem­mal­le puo­lel­le 5–10 kertaa ja nau­ti ve­ny­tyk­ses­tä. Pa­laa aloi­tus­a­sen­toon hi­taan si­sään­hen­gi­tyk­sen myö­tä. Tois­ta har­joi­tus vas­tak­kai­sel­la puo­lel­la.

HYÖ­DYT ✦ Lie­vit­tää stres­siä Lie­vit­tää sel­kä­ran­gan jän­ni­tys­tä ✦ Avaa rin­ta­ke­hää Hel­pot­taa ala­se­län jän­ni­tys­tä Jos vas­tak­kai­nen ol­ka­pää nousee lat­tias­ta, kun kier­rät krop­paa, voit pan­na pa­li­kan sen al­le tuek­si.✦ ✦

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.