Anan­da ba­la­sa­na

LÄMMITTELY ON­NEL­LI­NEN VAU­VA

Aloittelijan Jooga - - 4. Viikko Asennot -

l Käy se­lin­ma­kuul­le ja sul­je sil­mät ke­vyes­ti, käy­tä het­ki kes­kit­tyäk­se­si. Hengitä sy­vään kol­me kertaa ja anna pai­no­si va­jo­ta alus­taan ai­na ulos­hen­gi­tyk­sel­lä.

l Kun olet val­mis, kou­kis­ta pol­via rei­lus­ti, tar­tu iso­var­pai­siin etusor­mil­la ja avaa pol­via ulos, niin et­tä ne pää­se­vät va­joa­maan alas koh­ti kai­na­loi­ta.

l Kou­kis­ta nilk­ko­ja niin, et­tä jal­ka­poh­jat osoit­ta­vat koh­ti kat­toa, ja pi­dä sää­ret mah­dol­li­sim­man pys­ty­suo­ras­sa. Tun­ne ve­ny­tys ni­vusis­sa ja jän­nit­teen lau­kea­mi­nen ala­se­läs­sä.

l Pai­na leu­ka rin­taan ve­nyt­tääk­se­si nis­kaa­si. Ve­dä la­pa­lui­ta alas koh­ti lan­tio­ta ava­tak­se­si nis­kan ja kau­lan seu­tua. Ku­ro­ta hän­tä­luul­la eteen­päin ve­nyt­tääk­se­si sel­kä­ran­kaa.

l Hengitä sy­vään ja rau­hal­li­ses­ti 10–20 kertaa. Kei­nu sit­ten rau­hal­li­ses­ti puo­lel­ta toi­sel­le, en­nen kuin va­pau­tat ja­lat ta­kai­sin ma­tol­le.

HYÖ­DYT ✦ Vä­hen­tää stres­siä Ve­nyt­tää rei­den si­sä- ja ul­ko­syr­jiä Ren­tout­taa jän­ni­tys­tä ala­se­läs­sä✦ ✦

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.