Vi­ra­sa­na kä­det gu­mu­kas­nas­sa

SAN­KA­RI KÄ­DET LEHMÄT KAS­VOT -ASEN­NOS­SA

Aloittelijan Jooga - - 4. Viikko Asennot -

l Is­tu het­ki san­ka­ria­sen­nos­sa (s. 63) rau­hoit­taak­se­si mie­le­si. Kun olet val­mis, hengitä si­sään ja ojen­na oi­kea kä­si­var­si si­vul­le käm­men ylös­päin. Tuo kä­si­var­si ulos­hen­gi­tyk­sel­lä ala­se­län taak­se käm­men ulos­päin. Nos­ta kä­si­vart­ta la­pa­lui­ta koh­ti.

l Ojen­na seu­raa­val­la si­sään­hen­gi­tyk­sel­lä va­sen kä­si­var­si etee­si ja pään yli, käm­men koh­ti huo­neen ta­kao­saa. Hengitä ulos ja kou­kis­ta va­sen kyy­när­pää, ku­ro­ta va­sem­mal­la kä­del­lä alas ja tar­tu oi­kean kä­den sor­miin.

l Nos­ta va­sen­ta kyy­när­pää­tä ja anna oi­kean kyy­när­pään las­keu­tua aa­vis­tus koh­ti lat­ti­aa. Ve­dä ol­ka­päi­tä alas ja nos­ta rin­ta­ke­hää ylös. Hengitä sy­vään vii­si kertaa ja tois­ta har­joi­tus vas­tak­kai­sel­la puo­lel­la.

HYÖ­DYT ✦ Avaa rin­ta­ke­hää ✦ Ve­nyt­tää ol­ka­päi­tä, ojen­ta­jia ja rin­ta­ke­hää ✦ Aut­taa sel­kä­ki­puun Vai­kut­taa pi­ris­tä­väs­ti liik­kuv­viu­nu­tek­sik­kais­vaa. Alus­sa voit käyt­tää vyö­tä kä­sien vä­lis­sä. Hi­vu­ta kä­siä lä­hem­mäs toi­si­aan si­tä mu­kaa, kun✦

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.