An­ja­ney­asa­na

LÄMMITTELY MA­TA­LA AS­KEL­KYYK­KY

Aloittelijan Jooga - - 5. Viikko Asennot -

l Sei­so ja­lat har­tioi­den le­vey­del­lä. Hengitä si­sään ja tai­vu ulos­hen­gi­tyk­sel­lä vyö­tä­rös­tä eteen­päin. Kou­kis­ta pol­via sen ver­ran kuin on tar­peen, jot­ta saat vie­tyä sor­men­päät lat­ti­aan mo­lem­min puo­lin jal­ko­ja­si.

l Hengitä si­sään ja as­tu va­sen jal­ka taak­se. Vie va­sen pol­vi ja va­sen jal­ka­pöy­tä lat­ti­aa vas­ten. Hengitä ulos. Le­vi­tä oi­kean ja­lat var­paat ja vie pai­no iso- ja pik­ku­var­paan juu­rel­le. Ve­dä nilk­ko­ja si­vuil­le nos­taak­se­si hol­vi­kaa­ria nos­ta­mat­ta kui­ten­kaan jal­ka­te­riä maas­ta.

l Pi­dä lan­tio suo­ras­sa lin­jas­sa ma­ton etu­lai­dan kans­sa ja hengitä sy­vään muu­ta­man ker­ran. Hengitä sit­ten si­sään ja las­ke mo­lem­mat kä­det oi­keal­le pol­vel­le­si.

l Ve­dä na­paa ke­vyes­ti koh­ti sel­kä­ran­kaa tu­keak­se­si ala­sel­kää­si. Ve­dä ol­ka­päi­tä koh­ti lan­tio­ta ja var­mis­ta, et­tä lan­tio py­syy suo­ra­na ja yh­den­suun­tai­se­na ma­ton etu­reu­nan kans­sa.

l Hengitä sy­vään si­säl­le ja ve­dä na­paa vie­lä sy­vem­mäl­le koh­ti sel­kä­ran­kaa. Nos­ta kä­det si­vuil­le ja pään ylä­puo­lel­le. Pi­dä kä­det har­tioi­den le­vey­del­lä ja käm­me­net toi­si­aan koh­ti.

l Hengitä sy­vään vii­si kertaa, las­ke sit­ten kä­si­var­ret alas ulos­hen­gi­tyk­sel­lä ja tois­ta har­joi­tus vas­tak­kai­sel­la puo­lel­la.

Ve­dä hä­tä­luu­ta koh­ti lat­ti­aa ja hä­py­luu­ta koh­ti na­paa. HYÖ­DYT Ta­sa­pai­not­taa her­mos­toa ✦ Pi­ris­tää sti­mu­loi­mat­ta lii­kaa Aut­taa is­kias­vai­voi­hin✦ ✦

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.