So­tu­ri-flow

MINISARJA

Aloittelijan Jooga - - 5. Viikko Asennot -

l Hengitä sy­vään ja hi­taas­ti alas vat­saan ja sää­dä asen­to­ja va­paas­ti päi­vän olo­ti­la­si mu­kaan. Voit esi­mer­kik­si si­vuo­jen­nuk­ses­sa suo­ra­kul­mas­sa vie­dä yh­te­nä päi­vä­nä kä­den maa­han, mut­ta le­puut­taa si­tä toi­se­na päi­vä­nä pol­vel­la. Tai voit vie­dä vat­sal­le­si ta­kim­mai­sen kä­den kään­tei­ses­sä so­tu­ris­sa tai etum­mai­sen kä­den si­vuo­jen­nuk­ses­sa suo­ra­kul­mas­sa.

l Hengitä en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la jo­kai­ses­sa asen­nos­sa vii­si sy­vää hen­gi­tys­tä. Si­ten pää­set hie­no­sää­tä­mään ke­hon lin­jaus­ta ja löy­tä­mään rau­han flow-har­joi­tuk­ses­ta. Tois­ta sar­ja vie­lä 1–2 kertaa nou­dat­taen al­la ku­vail­tua hen­gi­tys­mal­lia. Tois­ta har­joi­tus sit­ten vas­tak­kai­sel­la puo­lel­la.

FLOW 1 So­tu­ri II (s. 46)

Hengitä si­sään ja vie etum­mai­nen kä­si pään yli sa­mal­la, kun an­nat ta­kim­mai­sen kä­den liu­kua reit­tä pit­kin alas...

2 Kään­tei­seen so­tu­riin (s. 46)

Hengitä ulos ja vie etum­mai­nen kä­si pol­vel­le/lat­ti­aan. Tuo ta­kim­mai­nen kä­si­var­si puo­liym­py­räs­sä pään yli...

3 Si­vuo­jen­nuk­seen suo­ra­kul­mas­sa (s. 48)

Hengitä si­sään ja ak­ti­voi kes­ki­var­ta­lon li­hak­se­si. Kul­je­ta ylim­mäi­nen kä­si­var­si puo­liym­py­räs­sä ta­kai­sin ja tuo alem­pi kä­si­var­si ylös, mo­lem­mat ol­ka­päi­den kor­keu­del­le. Olet taas ...

4 So­tu­ri Ii:ssa (s. 46)

Tä­mä sar­ja on joh­da­tus joo­ga­la­jiin, jon­ka ni­mi on vi­ny­asa. Täs­sä lii­ku­taan suo­raan asen­nos­ta toi­seen vir­taa­vas­sa ja su­la­vas­sa, jat­ku­vas­sa liik­kees­sä. Vi­ny­asa on iha­na ta­pa saa­da joo­ga tun­tu­maan liik­ku­val­ta me­di­taa­tiol­ta sen si­jaan, et­tä se oli­si vain sar­ja eril­li­siä asen­to­ja, jot­ka teh­dään yk­si toi­sen­sa jäl­keen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.