Klas­si­nen au­rin­ko­ter­veh­dys

MINISARJA

Aloittelijan Jooga - - 6. Viikko Asennot -

Nyt kun olet op­pi­nut kaik­ki klas­si­sen au­rin­ko­ter­veh­dyk­sen asennot, on ai­ka ko­keil­la ko­ko sar­jaa.

l Lii­ku hi­taas­ti ja tie­dos­ta­vas­ti. Kuuntele ke­hoa­si ja anna sil­le, mi­tä se tar­vit­see. En­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la voit ha­lu­tes­sa­si ko­keil­la pien­tä va­paa­ta lii­ket­tä asen­nois­sa, ku­ten ma­ta­la as­kel­kyyk­ky pol­vi al­haal­la (s. 80), alas­päin kat­so­va koi­ra (s. 65) tai kob­ra (s. 66). Lii­kut­te­le sel­kä­ran­kaa, ol­ka­päi­tä, kä­si­var­sia ja nis­kaa hi­tain, sol­ju­vin liik­kein, jot­ka tuo­vat ke­hoon suu­rem­paa va­pau­den tun­net­ta. Ren­tou­ta esim. kä­si­var­ret ja kier­rä sel­kä­ran­kaa ma­ta­las­sa as­kel­kyy­kys­sä tai kei­nu­ta lan­tio­ta puo­lel­ta toi­sel­le kou­kis­taes­sa­si vuo­ro­tel­len pol­via­si. Tä­mä aut­taa pääs­tä­mään ir­ti tur­his­ta jän­nit­teis­tä ja te­kee hel­pom­mak­si ol­la läsnä täs­sä hetkessä.

l Ai­van ku­ten aloit­te­li­jan au­rin­ko­ter­veh­dyk­ses­sä (s. 86), ota myös täs­sä en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la vii­si sy­vää hen­käys­tä kus­sa­kin asen­nos­sa. Seu­raa sen jäl­keen al­la esi­tel­tyä hen­gi­tys­mal­lia. Laa­jen­na ke­hoa hen­git­täes­sä­si si­sään ja ren­tou­ta ja peh­men­nä hen­git­täes­sä­si ulos.

1 Vuo­ria­sen­to käm­me­net ru­kous­a­sen­nos­sa (s. 29)

Hengitä si­sään, vie pai­no ja­loil­le ja kul­je­ta kä­det si­vu­kaut­ta pään ylä­puo­lel­le...

2 Kä­sien ojen­nuk­seen ylös seis­ten ( s. 30)

Hengitä ulos ja vie kä­det si­vu­kaut­ta alas...

3 Eteen­tai­vu­tuk­seen seis­ten (s. 31)

Hengitä si­sään ja as­tu va­sen jal­ka taak­se...

4 Ma­ta­laan as­kel­kyyk­kyyn (s. 80)

Hengitä ulos ja as­tu oi­kea jal­ka taak­se...

5 Alas­päin kat­so­vaan koi­raan (s. 65)

Hengitä sy­vään vii­si kertaa. ”Kä­ve­ly­tä koi­raa” kou­kis­ta­mal­la pol­via vuo­ro­tel­len ja kes­ki­ty ve­tä­mään hän­tä­luu­ta ylös ja taak­se ve­nyt­tääk­se­si sel­kä­ran­kaa­si.

6 Pun­nerr­rus­a­sen­to pol­vil­laan

Pi­dä­tä hen­gi­tys­tä, kun las­ket koi­ras­ta en­sin pol­vet, sit­ten rin­nan ja lo­puk­si vat­san lat­ti­aan. Nouse sit­ten si­sään­hen­gi­tyk­sel­lä...

7 Kob­raan (s. 66)

Hengitä ulos, vie pai­no kä­sil­le ja nouse ylös...

8 Alas­päin kat­so­vaan koi­raan (s. 65)

Hengitä si­sään ja as­tu va­sen jal­ka...

9 Ma­ta­laan as­kel­kyyk­kyyn (s. 80)

Hengitä ulos ja vie oi­kea jal­ka ta­kai­sin ...

10 Eteen­tai­vu­tuk­seen seis­ten (s. 31)

Hengitä si­sään ja vie kä­det ul­ko­kaut­ta pään yli...

11 Kä­sien ojen­nuk­seen ylös seis­ten (s. 30)

Hengitä ulos. Las­ke kä­det alas ru­kous­a­sen­toon, niin et­tä sei­sot...

12 Vuo­ria­sen­nos­sa kä­det ru­kous­a­sen­nos­sa (s. 29)

Tois­ta sar­ja joh­taen lii­ket­tä oi­keal­la ja­lal­la. Sit­ten olet teh­nyt yh­den au­rin­ko­ter­veh­dyk­sen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.