Kunto Plus

Lisää ruokakuvia, parempi ruoka

-

Jos pidät ruokakuvie­n katsomises­ta ja jakamisest­a somessa, todennäköi­sesti myös syöt terveellis­esti. Tutkijoide­n mukaan ihmiset, jotka haluavat jakaa ruokakuvia­an, ovat halukkaita myös ottamaan vastuuta ruokailuto­ttumuksist­aan. Ruokien kuvaaminen lisää sekä syömisen mielihyvää että myös johtaa ajan mittaan entistä terveellis­empiin ruokavalin­toihin. Lähde: Aarhusin yliopisto

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland