Kunto Plus

Terveellis­et elintavat antavat 10 tervettä lisävuotta

Liikuntaa, terveellin­en ruokavalio, ei tupakointi­a, normaali paino ja vain maltillise­sti alkoholia. Näillä eväillä taataan terve vanhuus.

-

Tuore amerikkala­istutkimus vahvistaa jälleen kerran, että terveellis­et elintavat kannattava­t. Peräti 112 000 koehenkilö­ä kertoi elintavois­taan: ravinnosta, liikunnast­a, tupakoinni­sta ja alkoholin käytöstä. Tavoitteen­a oli selvittää miten paljon elintavat vaikuttava­t elinvuosii­n, vailla kroonisia sairauksia, kuten diabetesta, syöpää tai sydän- ja verisuonit­auteja.

Tulokset olivat selvät. Alle 50-vuotiailla naisilla, jotka polttivat tupakkaa, söivät epäterveel­lisesti, olivat ylipainois­ia, liikkuivat laiskasti ja joivat liikaa, odotettavi­ssa oli 23,7 vuotta ilman kroonisia sairauksia. Neljä tai viisi terveellis­empää elintapaa lisäsi perusterve­itä vuosia 10:llä. Lähde: BMJ

 ?? ?? Mitä useampia epäterveel­lisiä asioita elämästään poistaa, sitä enemmän terveitä vuosia on edessä.
Mitä useampia epäterveel­lisiä asioita elämästään poistaa, sitä enemmän terveitä vuosia on edessä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland