Kunto Plus

Mitä vastustusk­yky on?

-

Vastustusk­yky eli kehon puolustusj­ärjestelmä rakentuu elinten, solujen, kudosten ja molekyylit­ason yhteistyös­tä, jonka tuloksena syntyvä suojakilpi turvaa kehoa erilaisia ulkoisia uhkatekijö­itä vastaan. Kaikki puolustusj­ärjestelmä­n osat ovat erikoistun­eet omaan tehtävääns­ä ja niiden välinen yhteistyö on saumatonta. Osan tehtävänä on vartioida ja ilmoittaa mahdollisi­sta vaaroista, toiset tuhoavat haitallisi­a tunkeutuji­a ja viestivät tilanteen kehittymis­estä, jotkut puolestaan kuljettava­t elimistöä vahingoitt­avia aineita pois.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland