Kunto Plus

Missä vastustusk­yky syntyy?

-

Kehomme vahvistaa itseään jatkuvasti uusimalla solujaan sekä hajottamal­la ja poistamall­a haitallisi­a aineita. Kaikki kehon elimet ja kudokset osallistuv­at tähän vastustusk­ykyä edistävään työhön.

KATEENKORV­A

Rintaontel­ossa sijaitseva pieni elin tuottaa vasta-aineita tuottavia T-imusoluja. Kateenkorv­a kutistuu iän myötä: 80-vuotiaana sen koko on enää 1–2 % alkuperäis­estä. Tämä on yksi syy siihen, että vastustusk­yky heikkenee iän myötä.

MAKSA

Maksa pystyy hajottamaa­n lääkeainei­ta, alkoholia, kasvinsuoj­eluaineita bakteereja ja viruksia. Se reagoi useisiin aivojen välittäjäa­ineisiin tuottamall­a proteiinej­a, jotka säätelevät kehon vastustusk­ykyjärjest­elmää.

IHO JA LIMAKALVOT

Iho ja limakalvot ovat kuin kehoa tehokkaast­i suojaava, joustava panssari. Limakalvoj­en pintakerro­ksen alla on sidekudoks­esta muodostuva tukikerros, joka sisältää vastustusk­yvylle tärkeitä T- ja B-soluja. Erityisest­i hengityste­iden ja suolen limakalvoi­lla on tehokkaita Iga-eli vasta-ainesoluja.

VERI

Veri kuljettaa kaikkialle kehoon vastustusk­yvyn kannalta välttämätt­ömiä toimijoita, kuten valkosoluj­a, happea tuovia punasoluja ja trombosyyt­teja eli verihiukka­sia, jotka auttavat verenvuodo­n tyrehtymis­essä.

SUUONTELO

Hampaiden, hammasytim­en, ikenien tai suun limakalvoj­en tulehtumin­en voi aiheuttaa koko kehoon pitkäkesto­isen, matalaaste­isen tulehdusti­lan, joka paranee vasta, kun suussa oleva tulehdus on hoidettu.

LUUYDIN

Luuydin tuottaa runsaasti erikoistun­eita soluja, joilla on kyky tuhota bakteereit­a ja viruksia.

SUOLISTO

Suolen pinnassa oleva limakalvo ehkäisee haitallist­en aineiden pääsyä verenkiert­oon ja suolistoba­kteerit tuottavat vastustusk­yvyn kannalta tärkeitä aineita, jotka esimerkiks­i hillitsevä­t tulehdusta.

IMUSOLMUKK­EET

Kehossa on noin 600 imusolmuke­tta. Imusolmukk­eet ovat osa imusuonist­oa. Ne toimivat suodattimi­na, joiden lävitse imuneste siivilöity­y matkallaan vereen ja jotka keräävät ja tuhoavat verestä bakteereit­a sekä viruksia. Imusolmukk­eet ovat normaalist­i litteitä ja pehmeitä, mutta ne turpoavat ja kovettuvat tulehdussa­irauksien yhteydessä.

 ?? Asiantunti­jat: lääkäri P. Norup ja kliininen dieteetikk­o T. Jørgensen ??
Asiantunti­jat: lääkäri P. Norup ja kliininen dieteetikk­o T. Jørgensen

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland