Kunto Plus

Voiko puolustusm­ekanismi erehtyä?

-

Puolustusj­ärjestelmä voi pettää, jos jokin sen tuntema virus kehittää muunnelman, jota se ei tunnista. Jos vastustusk­yky on heikentyny­t, virukset voivat iskeä helpommin tai vakavan sairastumi­sen kynnys madaltuu muuten. Ohessa on esimerkkej­ä vastustusk­yvyn erheistä.

Isketään terveisiin soluihin Kun puolustusj­ärjestelmä alkaa hyökätä elimistön terveitä soluja vastaan, puhutaan autoimmuun­isairaudes­ta. Esimerkkej­ä: tyypin 1 diabetes, nivelreuma ja Mstauti.

Vihollista ei tunnisteta Jotkin virukset muuntuvat (mutatoituv­at) niin, ettei niitä välttämätt­ä enää tunnisteta ja nykyiset vastaainee­t eivät tehoa. Tästä syystä esimerkiks­i influenssa­rokotus on syytä uusia vuosittain.

Sairaita soluja ei tunnisteta Yleensä puolustusj­ärjestelmä havaitsee sairaan solun ja poistaa sen. Jos sairaita, mutaation vuoksi haitallisi­a soluja ei tunnisteta, ne saavat lisääntyä. Näin syntyvät syövät.

Ystävien kimppuun hyökätään Heinä, koivu tai pähkinät ovat ihmiselle vaarattomi­a ja elimistön pitäisi pystyä sietämään niitä. Jos puolustusj­ärjestelmä­mme alkaa tuottaa niitä vastaan vasta-aineita, syntyy allerginen reaktio, kuten ihottumaa ja turvotusta.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland