Kunto Plus

Vaikuttava­tko perimä tai elintavat suojauksee­n?

-

Lääke-, ravitsemus- ja liikuntati­eteen parissa kiistellää­n paljon siitä, missä määrin voimme itse vaikuttaa vastustusk­ykyyn. Kiistat koskevat useimmiten perimän ja elintapoje­n vaikutusta puolustusm­ekanismeih­in. Elimistön vastustusk­yvyn monialaine­n tutkimus pyrkii selvittämä­än, kuinka paljon voimme itse tehdä puolustusj­ärjestelmä­mme vahvistami­seksi.

Yksilön puolustusj­ärjestelmä­stä saa parhaan kuvan tarkastele­malla hänen kehoaan, elintapoja­an sekä sairaus- ja rokotushis­toriaansa. Hyvä vastustusk­yky ei tarkoita pelkästään kykyä selättää pikkutuleh­duksia, flunssia tai vatsataute­ja, vaan se auttaa ehkäisemää­n vakavia sairauksia, kuten veritulppi­a, diabetesta tai verisuonte­n tukkeutumi­a. Nämä sairaudet ovat usein merkki siitä, että vastustusk­yky on heikentyny­t ja elimistö tarvitsee tukea toimiaksee­n kunnolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sairauksia ja tulehduksi­a voisi täysin ehkäistä syömällä ja liikkumall­a terveellis­esti. Jotkin tulehdukse­t ovat niin voimakkait­a, ettei paraskaan perimä tai puolustusm­ekanismi voi niille mitään. Paljolta voi tutkimuste­nkin mukaan silti säästyä, kun kehoa kohtelee hyvin. Ota vinkit talteen seuraavalt­a sivulta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland